Zamyslenie na deň 21.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 3,14-16

Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti,   aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy.   Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.


Aj my sme cirkev živého Boha. Apoštol Pavol píše Timotejovi list, aby „vedel, ako sa treba správať v dome Božom, teda v cirkvi živého Boha, ktorá je stĺpom a základom pravdy“. Dom Boží netvorí stavba, ale ľudia tvoriaci pravú cirkev živého Boha. Timotej musí dbať na Pavlove pokyny, lebo cirkev patrí Bohu. Ak by členovia cirkvi a cirkevné veci neboli zosúladené s týmito normami, záštita pravdy by bola narušená. Veriaci v Ježiša Krista majú byť pre svoje okolie vzorom, veď cirkev je stĺpom a pravdou v tomto svete a Pavlove slová platia aj pre nás, ktorí tiež tvoríme cirkev živého Boha. Posledný verš je stručným zhrnutím pravdy evanjelia: 1. tajomstvo je Ježiš Kristus, Boží syn, prorokovaný v Starej a odkrytý v Novej zmluve; 2. zbožnosť je prejavom skutočnej a dokonalej spravodlivosti v Ježišovi Kristovi; 3. zjavený v tele je Ježiš Kristus, pravým Bohom v ľudskom tele; 4. ospravedlnený v Duchu je Pán Ježiš, ktorý je bez hriechov; 5. uverili v Neho na svete – Duch Svätý otvoril srdcia veriacich v Ježiša Krista, odstránil závoj z Písma, nie však pre tých, ktorí v Neho nechcú veriť; 6. vzatý bol do slávy – Kristovo na nebovstúpenie a oslávenie je dôkazom, že Boh Otec bol spokojný s misiou Svojho Syna na Zemi a plne ju prijal. (ES 162)  Zuzana Valeková


My sme Tvoj ľud; ovce Tvojej pastvy; budeme Ti naveky ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z rodu na rod.        Žalm 79,13

Radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle.    Kolosenským 1,12


Zjavenie Jána 1,(1.2)3-8 :: Modlíme sa za: Turíčky (No)