Zamyslenie na deň 15.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 17,9-19

9 Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji.   10 A všetko, čo je moje, je Tvoje, a čo je Tvoje, je moje, a ja som oslávený v nich.   11 Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe. Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my.   12 Kým som bol s nimi, zachoval som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal, a zachránil som ich a nikto z nich sa nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.   13 Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe.   14 Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.   15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého.   16 Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.   17 Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.   18 Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta.   19 A ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde.


Kriste náš, pros aj za nás! Kto vlastne sme? To je osobná otázka mne i vám, milí čitatelia. Je na vás, či si ju položíte. Ja sa pýtam sám seba (a iste nie som sám): Kto som, keď každý deň som iný? Neraz sa neviem vyznať ani sám v sebe. Mal by som byť dokonalým kresťanom, ale stále mi to ani po rokoch nejde. Ak to moc rozoberám, desí ma moja ničotnosť. Ak hodnotím sám seba, nie som objektívny. Zmieta ma to medzi krajnosťami, ako je spokojnosť so sebou alebo sebapodceňovanie. Keď prichádzajú prekážky, ťažkosti, omyly, som netrpezlivý, ustrašený, nevľúdny atď. Keď stretávam ľudí sklamaných alebo núdznych, bez domova, chorých, osamelých a neviem im pomôcť, vybavím to lacno a rýchlo.Ale skúsim to aj inak. Som vo svete, za ktorý Kristus neprosí? Alebo som medzi tými, ktorých Mu dal Otec? To nie je o tom, či som pokrstený a zapísaný ako evanjelik. Tu myslím na holú pravdu o sebe, o svojej hriešnosti pred Bohom. Ak som začal otázkou, kto vlastne som, snažím sa počuť odpoveď v modlitbe Arcipastiera. A pri čítaní o Jeho zápase s pokorou vyznávam: Verím, Pane Ježišu, že ideš k Otcovi cez kríž aj kvôli takým, ako som ja. Ty si naša radosť, nádej a život! Neprestávaj prosiť aj za mňa!
Autor: Dušan Kováčik
Pieseň: ES 318


Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak si Hospodin rozostiera krídla a berie Svoj ľud, nesie ho na Svojej peruti.  5.Mojžišova 32,11

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.  Filipským 4,7


JÓB 19,21-27 :: MODLÍME SA ZA: BETLIAR (GE)