Zamyslenie na deň 14.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.PETRA 5,8-14

8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral;   9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete!   10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!   11 Jemu moc naveky vekov. Amen.

12 Po Silvánovi, vašom – ako verím – vernom bratovi, len nakrátko som vám napísal, aby som vás napomenul a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia; v nej zotrvajte!   13 Pozdravujú vás: spolu s vami vyvolený cirkevný zbor v Babylone a môj syn Marek.   14 Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. Amen.


Pevná viera. Apoštol Peter je v tomto texte naliehavý a veľmi názorný. Používa príklad leva, ktorý je pre nás charakterovo málo známy. Lev je zviera, ktoré si pri útoku vyberá svoje obete. Väčšinou sú to obete choré, zatúlane, veľmi mladé alebo nedostatočne ostražité. Taký je Satan – útočí cielene. Keď prechádzame utrpením. Keď máme pocit osamelosti a bezmocnosti, keď len trocha pochybujeme. Pretože sa sústreďujeme na svoje ťažkosti. Príliš sa nimi umárame, izolujeme sa od spoločenstva, možno sa aj ľutujeme. A možno nie dostatočne pozeráme na Krista. Na svojho Boha, ktorý je pôvodcom našej viery. Na Toho, ktorý dokáže aj v hraničnej situácii podoprieť spásonosnou pravicou. A osláviť sa ako víťaz. Spomínam si, s akým rešpektom som sa pozerala na svojho zomierajúceho manžela, ktorý mi hovoril: „Vierka, troška dôveruj Bohu!“ Možno Mu naozaj „iba troška dôverujem“, ale stačí to na to, aby som mohla s Petrom „chodiť po vode“. Aby som mohla aj v ťažkých chvíľach svojho života zakúšať Boha všetkej milosti. Ten ma v Kristovi Ježišovi zdokonaľuje, utvrdzuje a upevňuje a verím, že raz budem s Ním vo večnej sláve, do ktorej nás už dávno povolal.
Autor: Vierka Šoltesová
Pieseň: ES 465


Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa. Izaiáš 29,13

Ježiš povedal: Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou! Marek 3,35


EFEZSKÝM 4,(8-10)11-16 :: MODLÍME SA ZA: DIAKOVCE (DN)