Zamyslenie na deň 13.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.PETRA 5,1-7

1 Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť:   2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce; nie pre nečistý zisk, ale ochotne. 3 Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu,   4 a keď sa zjaví Arcipastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.   5 Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.   6 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.   7 Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.


Pokora pred Bohom. Človek dnešnej doby je človekom individualizmu a materializmu. Myslí si, že si sám vo všetkom vystačí. Túži byť slobodný a stále viac túži dokazovať sebe aj svojmu okoliu, že „na to má“, že je dostatočne dobrý, ak nie najlepší. Ani kresťania nie sú výnimkou. Chceme sa sami rozhodovať, máme problém s autoritami a mnohí sa snažia vyhľadávať práve také spoločenstvá, kde hierarchia nevyniká (aspoň na prvý pohľad). Je nám príjemnejšie byť nadriadení ako podriadení. Pretože sa nevieme pokoriť, sme vo svojom vnútri pyšní. Z týchto slov apoštola Petra sa môžu poučiť tak mladí, ako aj starší. Pýcha mnohokrát bráni starším, aby sa aspoň pokúsili pochopiť mladých a mladým zase bráni v počúvaní starších. Majme sa navzájom v úcte a buďme takí pokorní, aby sme sa od obidvoch strán dokázali niečo naučiť! Dovoľme Bohu, aby viedol naše životy! Možno nás vedie nepochopiteľným smerom a my sa búrime, pretože Mu málo dôverujeme. Možno nekoná podľa našich predstav, ale to ešte neznamená, že nás nemiluje. Práve naopak! Aj dnešný deň prinesie so sebou mnoho starostí. Odovzdajme ich Bohu v pokore a dôvere! Pretože, až keď v pokore odovzdáš Bohu všetko, čo máš, až vtedy ťa môže zmeniť a priviesť tam, kde ťa chce mať. Až vtedy môžeš byť užitočný.
Autor: Vierka Šoltésová
Pieseň: ES 478


Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. Žalm 33,21

Dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 1.Petra 1,13


JÁN 17,20-26 :: MODLÍME SA ZA: DEVIČIE (HO)