Zamyslenie na deň 11.1.2016

Marek 2,13-17

Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k Nemu a On ich učil.   Idúc uzrel Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.   Potom sedel (Ježiš) v jeho dome za stolom a mnohí colníci a hriešnici prisadli si k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho bolo tých, čo Ho nasledovali.   Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi a colníkmi, povedali Jeho učeníkom: Prečo je s colníkmi a hriešnikmi?   Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.


Spoločenstvo. Ježiš vyhľadával spoločnosť „colníkov a hriešnikov“, lebo práve u takýchto stratených ľudí našiel väčšiu pripravenosť pre Svoje posolstvo. Colník Matúš, Zacheus, či žena hriešnica, to je len malé množstvo z tých, ktorým dal Ježiš pri stretnutí nový život. Medzi ich úbohým stavom a Ježišom samým bol priepastný rozdiel. Napriek tomu s nimi jedol, a tak im ukázal, že Mu na nich záleží. Aj preto si vyslúžil pomenovanie „žráč a pijan vína“. Lenže toto nelichotivé pomenovanie bolo prekonané mocou nového života, ktorý od Neho prijali. Práve o skupine opovrhovaných Ježiš hovorí: „Colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho.“ Pravdou však zostáva, že rovnako, ako oni, potrebuje Krista aj – v ľudských očiach – najlepší človek. Vôbec nie sme dobrí, aj keď si to neraz o sebe myslíme. Vo svojej hriešnej podstate sme všetci na jednej lodi. Dobrý je len jeden – Boh. Na strane druhej je to výzva pre nás, aby sme (rovnako, ako Ježiš) s prijatím, láskou a zvesťou evanjelia vstupovali do životov tých, ktorí „prekypujú“ hriechom. Verím, že rovnako, ako kedysi, aj dnes by Ježiš s evanjeliom vstupoval tam, kam sa kresťania tak často zdráhajú ísť. Popremýšľaj, komu podobnému môžeš dnes svedčiť o kráľovstve Božom, ku ktorému „chorému“ chce Ježiš skrze teba prísť? (ES 496)                              Daniel Hanko


Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži.    Žalm 37,4

Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.  Marek 11,24


Skutky apoštolov 10,37-48 :: Modlíme sa za: Tomášovce (No)