Zamyslenie na deň 9.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 42,10-17

10 Hospodin zmenil Jóbov údel, pretože sa modlil za svojho blížneho. Jóbovi zdvojnásobil všetko, čo mal. 11 Vtedy prišli k nemu všetci jeho bratia, sestry i všetci, ktorí ho predtým poznali, jedli spolu s ním v jeho dome, prejavili mu súcit a potešovali ho po všetkom nešťastí, ktoré Hospodin dopustil na neho, a dali mu každý po hrudke zlata a po zlatom prsteni. 12 A tak Hospodin požehnal posledné dni Jóbove viac ako prvé. Mal potom štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov dobytka a tisíc oslíc. 13 Mal sedem synov a tri dcéry. 14 Jednej dal meno Jemíma, druhej Kecia a tretej Kerenhappúch. 15 V celej krajine nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry. A ich otec im dal vlastnícky podiel medzi ich bratmi. 16 Jób žil potom stoštyridsať rokov a videl svojich synov i synov svojich synov až do štvrtého pokolenia. 17 Potom Jób umrel vo vysokej starobe, nasýtený životom.


Je to nádherné povzbudenie: zvíťaziť v skúške, modliť sa za spásu priateľov a zažiť požehnanie od Pána Boha… Spolu s manželkou prežívame niečo podobné. Sme ako na hojdačke: prišli problémy, ktoré by nám ani na myseľ neprišli. Trápili sme sa, plakali sme, nespali, no najmä sme sa modlili, ale môj skeptický, neveriaci prístup, žiaľ, bol: „Je skoro nemožné, aby sa niečo stalo. Pritom Pán Boh konal: ten človek sa v priebehu piatich mesiacov obrátil… Dnes je pre nás veľmi vzácny. Potom sme so slzami šťastia ďakovali… – – Prajem Ti zažívať ťažké chvíle, ale aj vyslobodenie z nich. Vieš, že Pán Boh má k Tebe taký vzťah, ako mal k Jóbovi?
Modlitba: Pane Ježišu, odstráň z môjho srdca horkosť voči ľuďom, čo mi ublížili. Nedovoľ mojej pýche, aby si to pripomínala a šírila horké reči. Obdaruj ma Kristovým Duchom odpustenia. Amen.
Pieseň: ES 308
Autor: Dušan Roháček


Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal? Izaiáš 40,13

Nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Skutky apoštolov 17,29


Príslovia 3,1-8 :: Modlíme sa za: Bátovce (Dn)