Zamyslenie na deň 7.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 2,10-17

10 Beda, beda! Utekajte zo severnej krajiny – znie výrok Hospodinov – lebo ako štyri nebeské vetry som vás rozptýlil – znie výrok Hospodinov. 11 Hej, zachráňte sa na Sion, vy, ktorí bývate pri dcére babylonskej! 12 Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. 13 Lebo, hľa, zaženiem sa na nich rukou, takže budú korisťou svojich poddaných, a vy poznáte, že ma poslal Hospodin mocností. 14 Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba – znie výrok Hospodinov. 15 V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom a ja budem bývať uprostred teba; poznáš, že ma k tebe poslal Hospodin mocností. 16 A Hospodin vezme do vlastníctva Júdu ako svoj dedičný podiel na posvätnej pôde a zase si vyvolí Jeruzalem. 17 Nech stíchne každý pred tvárou Hospodinovou, lebo práve sa pohýna zo svojho svätého príbytku.


Hospodin zhromaždí svoj ľud z rôznych národov. Žijeme v časoch, keď sa mnohí necítia dobre ani medzi svojimi. Iní sa zase obávajú ľudí, ktorým nebudú rozumieť pre ich jazyk a kultúru. Adventné proroctvo nám ponúka riešenie. Je v Božom pláne pre národy tohto sveta, ktoré sa dajú zhromaždiť Jeho rukou. To, čo by nás dnes mohlo presvedčiť, sú tri veci. Hospodin sa rozhodol, že bude bývať uprostred nás. Bude Svojou prítomnosťou vytvárať novú klímu spoločenstva. My tu jasne rozumieme posolstvo o tom, že nakoniec Boží Syn, Ježiš Kristus, je Ten, ktorý prišiel a stal sa nádejou pre každého z nás. Boh pozýva všetky národy, aby sa zhromaždili okolo Neho. To je ten druhý krok v Božom pláne. Pozvanie a nie vnucovanie. Je to pozvanie so zasľúbením záchrany, ktorá znamená bezpečnosť a šťastie. Tá tretia skutočnosť je, že Bohu na tom veľmi záleží. Boh vie v záujme jasného dôrazu hroziť aj trestom. Ak by tomu niekto chcel brániť, Hospodin mocností „zaženie sa proti nim rukou.“ To sa však nemusí stať. Rozhodujúce je láskavé pozvanie do spoločenstva s Bohom. Výsledkom všetkého je radosť. „Jasaj a teš sa, dcéra Siona, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred Teba.“ Spoločenstvo, ktoré Boh aj v tomto advente tvorí, je spoločenstvo jednoty v podstatnom, v rôznosti v nepodstatnom a spoločenstvo lásky a nádeje, ktorú Boh aj tento rok buduje medzi nami.
Autor: Július Filo
Pieseň: ES 573


Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam. Žalm 119,64

Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 1.Petra 4,10


1.Tesalonickým 5,(1-3)4-8 :: MODLÍME SA ZA: Vrútky (Tu)