Zamyslenie na deň 5.6.2024

1.Korinťanom 14,26-33a

26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad; to všetko nech je na budovanie. 27 Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. 28 Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. 29 No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. 30 Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. 31 Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. 32 Duchovia prorokov sa podriaďujú prorokom; 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.


Náš bohoslužobný život. S poriadkom v bohoslužobných zhromaždeniach máme podnes problémy. Vyplýva to aj z toho, že sme rôzni a máme rozličné dary a každý chce uplatniť ten svoj spôsob a pohľad. V Korinte to zašlo tak ďaleko, že zavládol chaos. Každý chcel hovoriť, a tak naraz hovorili viacerí, prekrikovali sa. Preto apoštol Pavel hneď na začiatku zdôraznil a zaviedol jedno pravidlo: poriadok. Tak, aby mali úžitok všetci. A aby zároveň každý mohol povedať nahlas, čo si myslí. – – Dnes sme sa dostali do opačnej situácie: hovorí jeden, ostatní mlčia, každý si myslí svoje. Zdá sa, že to nie je dobre. Dozrel čas, aby sme aj do bohoslužobných zhromaždení zaviedli výdobytky demokracie – diskusiu. Aby na každých bohoslužbách bol priestor, kde by sa mohli vyjadriť všetci, ktorí majú čo povedať a cítia potrebu to povedať nahlas. To by zaiste mohlo prospieť k oživeniu nášho života viery. Preto to dávam do pozornosti našim vedúcim pracovníkom.

Modlitba: Bože, ďakujem, že múdro riadiš každého z nás a cez nás cirkev. Odpusť, že príliš mlčím alebo príliš rozprávam. Veď mňa, aj celú cirkev primeraným spôsobom, prosím. Amen.
Pieseň: ES 211
Autor: Jozef Grexa st.


Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina, moja modlitba prišla k Tebe. Jonáš 2,8

Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Filipanom 4,6


Ján 12,1-8 • Modlíme sa za: Partizánska Ľupča (LOS)