Zamyslenie na deň 5.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 4,2-6

2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. 3 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. 5 Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.


Žite múdro! Ako rodičia sme pod neustálym drobnohľadom. Naše deti nás sledujú, napodobňujú nás, porovnávajú nás s rodičmi svojich kamarátov. Pozorujú nás, očakávajú, že budeme dokonalí a každú chybu nám vedia vytknúť s desivou úprimnosťou. Keď chceme vychovať z detí zodpovedných, poctivých a svedomitých ľudí, musíme im byť vzorom. – – Na nás, Kristovcov, sa upierajú pozorné zraky ľudí, s ktorými sa stretávame. Aké svedectvo vydávame svojím životom ľuďom okolo nás? Sme nasledovaniahodným príkladom, či naše konanie vzbudzuje pohoršenie? Je naša reč milá a duchaplná, či svoj jazyk zneužívame na klamstvo, klebety alebo vulgárne reči? – – Dnešný text nás vyzýva, aby sme svojím životom vydávali svedectvo hodné nasledovníkov Pána Ježiša tým, že budeme múdro riadiť svoj život. Zo svojich síl toho nie sme schopní. Potrebujeme sa napojiť na zdroj svätosti, múdrosti, lásky – na Boha Otca. On nás skrze Ducha Svätého obnoví a „uschopní“ k tomu, aby sme boli pre okolitý svet dôstojnými reprezentantmi Pána Ježiša. Hľaďme na Pána, držme sa pevne Jeho Slova, sledujme príklad oddanosti, obetavosti, pokory, poslušnosti a lásky. Keď vložíme svoj život do Jeho rúk, poslúži to nielen nášmu rastu. Iba On dá nášmu životu pečať kvality, ktorou budeme môcť pozitívne vplývať na svoje okolie.
Autor: Mária Klimeková
Pieseň: ES 498


Nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom. 5.Mojžišova 15,7

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? 1.Jána 3,17


Matúš 26,30-35 :: MODLÍME SA ZA: Komárno (Dn)