Zamyslenie na deň 31.8.2023

Matúš 13,31-35

31 Predložil im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. 32 Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky iné rastliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch.“ 33 Povedal im ďalšie podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch mier múky, takže všetko vykvasilo.“ 34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, 35 aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta.


Kráľovstvo Božie. Ak sa pozeráme iba na horčičné zrno, možno sa pýtame: Naozaj bude niečo z tohto semienka? Veď je také malé. Vlastne najmenšie. Nevieme si predstaviť, že z najmenšieho zrnka raz bude veľký ker. No naozaj je to tak. Zasiate sa rozrastie a je väčšie ako všetky byliny. Kráľovstvo Božie je iba na začiatku svojho vzniku malé a nepatrné, ale potom na konci sa zaskvie v plnej moci a sláve. Ježišova cirkev nemá prisľúbené slávne obdobia moci. To iba pozemské kráľovstvá, ktoré sa o to aj usilujú. Ježišova cirkev má zasľúbenie, že ju brány ríše smrti nepremôžu, no jej cesta tu, na zemi bude cestou služby a obetavosti. Tu však môžeme vidieť jej Boží, večný diel. Aj tie najväčšie kráľovstvá sveta a mocnosti sa pominú, no kráľovstvo Božie tu zostane. Slovo Božie nás pozýva nielen do jeho blízkosti, ale aj k tomu, aby sme sa stali jeho súčasťou. Ježiš Kristus nás vykúpil mocou kríža a my smieme prežiť svoju večnosť s Ním. Je pravda, že naše svedectvá o Bohu svet prehlušuje, no dostali sme nádherné zasľúbenie: „Nebo a zem sa pominú, ale Moje slová sa nikdy nepominú“ (Mt 24,35). Aj my sme poslaní rozsievať semienka Evanjelia. Nie je to ľahké, lebo aj svet zasieva módne trendy tejto doby a tie sú pre ľudí lákavejšie. Ak však neprestaneme Božie Slovo siať, určite prenikne tam, kam má. Boh sa o to postará.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že Tvoje kráľovstvo je živé a rozrastá sa. Odpusť, že niekedy žijem vieru staticky a formálne. Prosím Ťa, oživuj moju vieru, nech cezo mňa príde rast Tvojho kráľovstva. Amen.
Pieseň: ES 345
Autor: Andrea Lukačovská


Hospodin ich sýtil nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na Svoje sväté slovo. Žalmy 105,40-42

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Matúš 6,11


Lukáš 8,1-3 :: Modlíme sa za: Senica – Čáčov (MyS)