Zamyslenie na deň 30.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 21,20-28

20 Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. 21 A ktorí budú vtedy v Judsku, nech utekajú do vrchov, a ktorí budú v ňom, nech vyjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho; 22 lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. 23 Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad týmto ľudom. 24 A budú padať pod ostrím meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.

25 A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; 26 ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.


Budúcnosť a ja. Pán Ježiš vedel o svojom utrpení, smrti a vzkriesení. Vedel aj o tom, čo sa stane s Jeho milovaným mestom. Predpovedal budúcnosť a o týchto veciach hovoril Svojim učeníkom. Tento moment ma núti uvažovať nad tým, či by som chcela – ak by som mohla – vidieť do svojej budúcnosti? Ja osobne v tejto chvíli iste nie. Tieto Ježišove predpovede však beriem vážne. Neviem, čo mám pred sebou, ale môžem sa na to pripraviť. Môžem brať každý jeden deň ako nový začiatok. Tým najlepším spôsobom, ako začať odznova, je pokánie. Pretože svet a ani ja nie sme dokonalí. Náš život má ďaleko od života v rajskej záhrade. Ale niekde v kútiku duše všetci cítime, že to môže byť ešte aj horšie. To, čo toto evanjelium opisuje, otriasa základmi nášho života. Vieme však, že ruka v ruke so zánikom a ničením prichádza Kristus. Čokoľvek sa stane, Pán Ježiš bude s nami. Neopustí nás, ale počká nás, aby nás cez to previedol. Sme Jeho? Patríme Mu? Ak by tento deň bol pre nás posledným, vítali by sme ho v strachu alebo s nádejou? Modlím sa, aby pre nás platila tá druhá možnosť. S vierou v srdci sa nemusíme krčiť v strachu. Pozdvihnime svoju hlavu a hľaďme na Ježiša! On tu je pre nás v každej chvíli.
Autor: Erika Pospíšilová
Pieseň: ES 94


Mojžiš povedal: Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte! 5.Mojžišova 13,1

Ježiš hovorí: Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Matúš 19,17


2.Korintským 4,11-18 :: MODLÍME SA ZA: Hontianske Tesáre (Ho)