Zamyslenie na deň 30.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Tesalonickým 2,1-12

1 A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k Nemu, prosíme vás, bratia, 2 nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával. 3 Nech vás nikto nijako neoklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. 5 Či sa nepamätáte, že som vám hovoril o tom, keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. 7 Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava. 8 Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 9 Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, 10 so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11 A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.


Nech vás nikto nezvedie! Niektorí kresťania v Tesalonikách si mysleli (aj na základe falošného „Pavlovho“ listu), že Druhý Kristov Príchod je veľmi blízko. Preto opúšťali svoje zamestnania, prestávali pracovať a pasívne očakávali Ježiša. Apoštol Pavol ich vyvádza z omylu k správnemu chápaniu. Varuje pred zvod(c)om. Uvádza znaky príchodu Pánovo dňa. „Nech vás nikto nijako neoklame,“ varuje apoštol i nás. Naše oči i uši sú denne zaplavované najrozličnejšími informáciami. Musíme preto skúmať všetky informácie, čo k nám prichádzajú cez printové, či elektronické médiá, alebo ľudských informátorov. Skúmanie je aktivita. Najhoršie, čo môže byť, je zostať pasívny. Našu pasivitu využívajú tí, ktorí nás chcú pre svoje ciele a zámery využiť. Pán Boh nás pozýva k aktivite. K mysleniu i konaniu. Pozýva spoznávať pravdu, a tak s Pravdou – Ježišom Kristom – budeme vedieť rozoznať znaky príchodu Pánovho dňa.
Autor: Ľubomír Kordoš
Pieseň: ES 690


Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. 2.Mojžišova 33,17

Keď anjel vošiel k Márii, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Lukáš 1,28


1.Tesalonickým 5,9-15 :: MODLÍME SA ZA: Veľký Grob – Čataj (Ba)