Zamyslenie na deň 3.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,22-34

22 Nato povedal učeníkom: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete; 23 lebo život je viac ako pokrm, i telo je viac ako odev. 24 Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? 25 A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predĺžiť vek čo aj len o lakeť? 26 Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? 27 Všímajte si ľalie, ako rastú, nepradú a netkajú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. 28 Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či nie skôr vás, ľudia malej viery? 29 Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte, 30 lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a váš Otec vie, že to potrebujete. 31 Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané. 32 Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. 33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí; 34 lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.


Hľadajte kráľovstvo Božie! Mamička Milotka sa neznepokojuje, čo bude jesť ani čo bude piť. Hľadá kráľovstvo Božie – to je pre ňu najprednejšie. Ale predsa sa stará, čo budú jesť domáci, manžel a deti. Treba sa postarať o raňajky, navariť chutný obed, pripraviť aspoň skromnú večeru. Celý týždeň je povinností bohato, v cirkevnom zbore, v zamestnaní, v domácnosti, v záhrade – ale Pán ju posilňuje. K tomu nedeľa – tá je nám daná ako deň odpočinku. Manžel je ev. a.v. farár, takže nedeľa je deň radostnej služby. Ale keď príde čas obeda, treba mať obed hotový. A tu príde dcérka Ľuba. Chodí na vysokú školu do Bratislavy, prichádza domov na sobotu a nedeľu. Má náročné štúdium, ale aj ona hľadá Božie kráľovstvo; nielen povrchne, ale vážne a úprimne. Pán jej dáva múdrosť a pokorné srdce, pridáva jej úctu a lásku k rodičom, k bratovi. Prišla za mamou a povedala: „Mama, ty máš toľko povinností celý týždeň o nás. Odteraz to urobme takto: Keď pricestujem domov, v nedeľu budem variť ja a ty budeš mať voľnú nedeľu!“ Takto, s Božou láskou v srdci Ľubky sa aj v ich domácnosti rozšírilo Božie kráľovstvo.
Autor: Viola Fronková
Pieseň: ES 386


Šalamún sa modlil: Ty si splnil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu zasľúbil. Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň. 1.Kráľov 8,24

Už ste okúsili, že Pán je dobrý. 1.Petra 2,3


Rímskym 7,14-25a :: MODLÍME SA ZA: Drieňov – Čabradský Vrbovok (Ho)