Zamyslenie na deň 3.10.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 21,12-17

12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov pulty 13 a povedal im: „Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Vy však z neho robíte pelech lotrov.“ 14 V chráme k nemu prišli slepí a chromí. A on ich uzdravoval. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme: „Hosanna Synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa 16 a povedali mu: „Počuješ, čo hovoria?“ Ježiš im odpovedal: „Áno. Nikdy ste nečítali: Z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu?“ 17 Nato ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval.


„Kto je tento?“ Pred niekoľkými hodinami vchádzal Pán Ježiš do Jeruzalema ako očakávaný Mesiáš, a predsa krotký, sediac na osliatku. Teraz vchádza do chrámu a koná s nulovou toleranciou voči predavačom a peňazomencom. Kritizuje zabehané bohoslužobné rituály a vyháňa z chrámu tých, ktorí neprišli hľadať Boha, ale zisk. – – Ak by dnes Ježiš prišiel do našich zhromaždení, ktovie, čo všetko by zhodil zo stola…! A čo všetko by povyhadzoval z našich sŕdc…! Veď aj my máme byť chrámom Ducha Svätého, domom modlitby. – – Ulicami Jeruzalema sa pri Jeho príchode niesla otázka: „Kto je tento?“ Zástup odpovedal: „Je to prorok.“ Zachariáš oznamoval: „Ajhľa, tvoj kráľ!“ Do chrámu vošiel Ježiš ako kňaz, ktorý neprináša obete zmierenia za hriechy ľudu, ale seba samého vydáva za nás. – – Aj dnes sa mnohí pýtajú: Kto je Ježiš? Vyznajme, že On je Boží Pomazaný. Je to prorok, ktorý nás dokonale pozná a prehovára do našich sŕdc. Je to Kráľ kráľov, ktorý nás pozýva do večného kráľovstva lásky. Je to Veľkňaz, ktorý nás zmieril s nebeským Otcom a v Ňom sme dedičmi všetkých zasľúbení. – – Prevolávajme spolu s deťmi v Jeruzalemskom chráme: „Hosana, Synovi Dávidovmu!“

Modlitba: Byť krotký, ale nerobiť kompromisy so zlom – aj k tomu nás inšpiruje Tvoj život, Pane. Buď Ti za to chvála! Amen.
Pieseň: ES 630
Autor: Dagmar Fassingerová


Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam! Žalmy 16,1

A neuveď nás do pokušenia. Matúš 6,13


1.Mojžišova 15,1-6 :: Modlíme sa za: Štrba (TaS)