Zamyslenie na deň 29.8.2017

4.Mojžišova 9,15-23

V ten deň, keď bol postavený príbytok, oblak prikryl príbytok, stánok svedectva; večer však a od večera do rána mal vzhľad ohňa. 16 Tak bývalo vždy: oblak ho zakrýval a v noci mal ohnivý vzhľad. 17 Kedykoľvek sa oblak zdvihol sponad stánku, vydávali sa Izraelci na cestu; na mieste, kde spočinul oblak, tam sa utáborili. 18 Na pokyn Hospodinov sa Izraelci dávali na cestu a na pokyn Hospodinov sa utáborili; dokiaľ oblak spočíval nad príbytkom, táborili. 19 Keď oblak dlhší čas spočíval na príbytku, zachovávajúc nariadenie Hospodinovo, Izraelci sa nevydávali na cestu. 20 Občas bol oblak niekoľko dní nad príbytkom. Na pokyn Hospodinov sa utáborili a na pokyn Hospodinov sa vydali na cestu. 21 Občas oblak ostal od večera do rána a ráno oblak vystúpil, vtedy sa vydali na cestu; či to bolo vo dne alebo v noci, keď oblak vystúpil, vydali sa na cestu. 22 Či boli dva dni a či mesiac alebo dlhší čas, keď oblak bol nad príbytkom a spočíval na ňom, Izraelci táborili a nevydávali sa na cestu, ale keď vystúpil, vydali sa na cestu. 23 Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu; podľa rozkazu Hospodinovho prostredníctvom Mojžiša zachovávali nariadenie Hospodinovo.


S Pánom na cestách. Pomaly, ale isto, sa končí čas letných prázdnin a dovoleniek. Je to čas, ktorý trávime na cestách, hľadáme oddych, relax v prírode – v horách, či pri mori, s blízkymi, priateľmi… Ako veriaci ľudia máme aj na dovolenke pamätať na Pána Boha a na spoločenstvo s Ním. On je s nami stále, sprevádza nás a požehnáva. Inak to nebolo ani v časoch, keď izraelský národ putoval z Egypta do zasľúbenej krajiny. Sprevádzal ich v oblaku cez deň a v noci v podobe ohňa. Ukazoval im smer. Keď oblak zastal, zastali aj Izraeliti, utáborili sa a oddýchli si. Keď sa oblak pohol, pohli sa aj oni. Takto úžasne Pán Boh vedie Svoj ľud. Nielen počas ciest na dovolenke, ale aj na našich životných cestách. On nám chce ukazovať správny smer, keď robíme vážne rozhodnutia. Keď zastane, máme zastať aj my, keď nám káže ísť, máme smelo vykročiť. Jeho vedeniu môžeme vždy dôverovať. Nech nás čaká akékoľvek rozhodnutie, prosme o pomoc Pána Ježiša Krista, Jeho nasledujme, Jemu dôverujme! Vykročme aj na tú dnešnú cestu spolu s Ním!
Autor: Janka Maťová
Pieseň: ES 493


Nehovor: „Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.“ Príslovia 24,29

A čoby sa sedem razy cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu. Lukáš 17,4


1.Samuelova 17,38-51 :: MODLÍME SA ZA: Pribeta (Dn)