Zamyslenie na deň 29.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,9-13

9 Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. 12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 13 ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.


Slnko a Mesiac. Nedávno som vysvetľoval môjmu synovi, že Mesiac nesvieti. „Akože nesvieti?“ – opýtal sa ma môj päťročný syn, „veď sa pozri na oblohu, je ako veeeliká žiarovka.“ „No nesvieti,“ – odvetil som, „on len odráža svetlo Slnka. Je akoby zrkadlom Slniečka.“ „Hmm,“ – odpovedal a odišiel pozerať rozprávku. Svetlo Slnka aj v noci osvecuje temnotu. Občas v noci, v zime, keď je všetko biele a ja lyžujem na Martinských holiach, mám pocit, že je deň. Mám pocit, že nepotrebujem rozsvietiť čelovú baterku, aby som mohol na lyžiach skákať do závejov, či štverať sa cez nafúkané duny snehu hore k oblohe. A občas sa mi to nevyplatí… Predsa je to len odraz skutočného Slnka, ktorý nepresvieti tiene. V živote je to rovnaké. Pravé Svetlo, ktoré prišlo do sveta, svieti na všetkých dňom a nocou života. Osvecuje nás a kdesi vo vnútri každý človek vie, že Svetlo dokáže zahnať strach a neistotu z budúcnosti. Temnotu. Úlohou tých, ktorí chodia vo Svetle, je ukázať svetu, že skutočným život dávajúce a rast podnecujúce je len pravé Svetlo. Svetlo, ktoré sa narodilo v temnote betlehemskej maštale a vypudilo tmu. Keď Mu nastavíme tvár, keď Mu otvoríme srdce, dostaneme skutočný plameň života. Ožijeme a staneme sa deťmi Svetla. Veď aj nám znie: „Vy ste svetlo sveta…“
Autor: Marián Krivuš
Pieseň: ES 42


Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Izaiáš 57,15

Chudobným sa zvestuje evanjelium. Matúš 11,5


1. Jána 4,11-16a :: MODLÍME SA ZA: Žibritov (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby