Zamyslenie na deň 28.8.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

14. nedeľa po Svätej Trojici
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Žalm 103,2


RÍMSKYM 8,(12-13)14-17

12  A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela,   13  lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí.   14  Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.   15  Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!   16  A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.   17  Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení.


Synovia Boží. Je tu maličká, ale vážna podmienka pre tých, ktorých Duch Boží vedie – sú to synovia Boží. Ako veľmi museli traja mládenci v babylonskom zajatí bojovať vo svojom vnútri, aby sa nepoškvrnili klaňaním zlatej soche. Aké bolo ich srdce úzko spojené s Duchom Božím, keď vedeli, že sa nemôžu klaňať zlatej soche! Lebo synovia Boží to nerobia. Ako musel byť náš Spasiteľ vyčerpaný po 40-dňovom pôste…! A vtedy prichádza diabol, aby Ho pokúšal. Pán Ježiš obstál, lebo hriech Mu bol cudzí. A práve to volanie: „Abba, Otče!“ aj dnes má byť pre mňa pomocou a vedením, aby som obstál pred hriechom, aby sa mi hriech nepáčil, aby som si hriech neobľúbil. Mojžiš od istého okamihu vo svojom živote odmietol byť synom faraónovej dcéry. On to urobil, aby bolo jasné, kto je jeho matka, ale aby bolo jasné aj to, že patrí k Božiemu ľudu. Ak patrím Kristovi, potom prosím: „Abba, Otče!“, pomôž mi, aby v mojom živote dnes i vždy platilo: „Mne žiť je Kristus“ a túžim žiť, ako Tvoje dieťa nepoškvrnené hriechom. Pomôž mi aj v utrpení vyznávať Teba, ako svojho Spasiteľa a Pána, aby som s Tebou mohol byť raz oslávený!
Autor: Ján Jančo
Pieseň: ES 333


Ty si moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. 2.Samuelova 22,3

Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme. 2.Korintským 4,8-9


LUKÁŠ 17,11-19 :: ŽALM 146 :: MODLÍME SA ZA: RODINNÉ SPOLOČENSTVO