Zamyslenie na deň 28.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 23,1-7

1 Toto sú posledné slová Dávidove. Výrok Dávida, syna Izajovho, výrok muža vysoko postaveného, pomazaného Boha Jákobovho, milého žalmistu Izraela: 2 Duch Hospodinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku. 3 Riekol Boh Izraela, prehovorila ku mne skala Izraela: Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, 4 je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza, za bezoblačného rána, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva; 5 či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď dal mi večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. 6 Ale všetci naničhodníci sú ako zaviate tŕnie, ktoré nikto neberie do rúk. 7 A kto by sa ho chcel dotknúť, vystrojí sa železom a kopijou a spáli ho ohňom namieste.


Kráľov odkaz. Dávidov život sa pomaly blíži ku koncu. Preto chce zanechať svojim potomkom akýsi odkaz, inštrukcie pre to, ako by sa mali správať a podľa čoho by sa mali riadiť. Jeho odkaz je veľmi jasný: Základom dobrej vlády je bázeň pred Bohom. Naopak: Ten, kto vo svojom živote ignoruje Božie zákony, kto si počína svojvoľne, toho snahy sa skončia katastrofou. – – Mňa na tom všetkom fascinuje Dávidova pokora. Po tom všetkom, čo prežil a dokázal, po všetkých víťazstvách a veľkých činoch by sa mohol pochváliť svojou šikovnosťou a odvahou. On sa však odvoláva na Božie poverenie a vedenie. Mohol by svojim potomkom odkázať, aby boli takí silní, múdri a odvážni, ako bol on. Nie, on odkazuje na Boha. Kto chodí v Jeho bázni, ten bude požehnaný. Dávidov syn Šalamún odkaz svojho otca poslúchol a vybral si vo svojom živote Božie vedenie. Kým na to pamätal, vyplácalo sa mu to. – – Čo si dnes vyberieme my? Kým sa necháme viesť a čo bude určovať náš život? Aký je náš odkaz pre našich potomkov a nasledovníkov? Poukážeme na seba, na svoju múdrosť a silu, alebo na potrebu Božieho vedenia v ľudskom živote?
Modlitba: Odpusť nám, Bože, keď vychovávame deti sebastredne. Daj, nech vidia viac Teba, než nás. Daj nám pokorné srdce, aby sme im zvestovali Tvoju veľkosť v našich hlinených nádobách. Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Ondrej Majling


Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy! Žalm 95,1

Deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. Skutky apoštolov 2,46-47


Lukáš 18,1-8 :: Modlíme sa za: Partizánska Ľupča (Lo)