Zamyslenie na deň 27.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 6,19-24

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú<a> a kradnú. 20 Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 22 Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté,<a> celé tvoje telo bude plné svetla; 23 ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma? 24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.


Že by v nebi bol záujem o naše poklady? Väčšina z nás chápe, že v nebi sú nám nanič tituly, kontá, funkcie (aj tie cirkevné), zlato, popularita, úspešnosť, moc atď. Pozemské poklady sa často stávajú pre srdce osídlom – zotročujú ho. V nebi nebudeme potrebovať ani vieru (tú vystrieda videnie), ani dobré skutky, ani modlitbu, ani mnoho iných dobrých vecí. Tie potrebujeme tu, na zemi, ako nástroj na získanie nebeských pokladov. To, čo si zhromažďujeme v nebi, či lepšie povedané „pre nebo“, by malo byť hodné neba, žiadané v nebi. Je to niečo, či skôr niekto, kto je v nebi vítaný, má tam pripravené miesto… Najväčším pokladom v očiach nášho Kráľa, ktorý môžeme zhromaždiť, sú ľudia získaní pre Neho. A na to treba využiť všetko, čo vieme a máme. Úspešní môžeme byť vtedy, ak to bude záležitosť srdca. Ak si to ceníme viac, než všetko ostatné, viac než všetky ostatné poklady. Vtedy zaň dáme čokoľvek, aby výsledkom bol „stánok Boží s ľuďmi“ (Zj 21,3). A ešte niečo by sme sa mali naučiť tu, na zemi, čo určite budeme potrebovať v nebi: uctievať a chváliť nášho milujúceho Boha a Baránka Božieho…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za poklad najväčší. Poklad večného života a lásky. Prosíme, veď nás, aby sme vnímali večný život a peklo. Aby sme precítili dokonalé dobro a dokonalé zlo, ktoré čakajú na ľudí. Aby nás to viedlo ku misii. Veď naše kroky ku pripraveným ľuďom. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Elena Bruncková


Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil. Dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie. Izaiáš 51,11

My budeme stále s Pánom. 1.Tesalonickým 4,17


Filipským 3,12-16 :: Modlíme sa za: Senica (My)