Zamyslenie na deň 27.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 20,41-47

41 I povedal im (Ježiš): Ako môžu hovoriť o Mesiášovi, že je synom Dávidovým, 42 keďže sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: Pán povedal môjmu Pánovi: Posaď sa mi po pravici, 43 dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnožku. 44 Dávid Ho teda nazýva Pánom, a tak, ako mu je synom? 45 Keď to všetko ľud počúval, povedal (Ježiš) učeníkom: 46 Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch, radi sa dajú pozdravovať na námestiach, obľubujú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách 47 a vyžierajú domy vdov pod zámienkou dlhej modlitby. Títo prepadnú ťažšiemu súdu.


Predstavy o Mesiášovi. Pán Ježiš Kristus ako pravý Boží Syn veľmi dobre pozná zmýšľanie človeka. Preto neušlo Jeho pozornosti ani to, aké očakávania spájajú Jeho súkmeňovci s príchodom Mesiáša. Vie, že si Ho stotožňujú s mocným kráľom na spôsob Dávida, ktorý zhromaždí okolo seba vojsko, porazí nenávidených rímskych okupantov a obnoví izraelské kráľovstvo, ktorému prinavráti niekdajšiu moc a slávu. Ježiš úmyselne poukazuje na žalm Dávidov: „Výrok Hospodinov môjmu Pánovi: Seď mi po pravici, kým nepoložím Tvojich nepriateľov za podnož Tvojim nohám“ (Ž 110,1), aby poslucháčom naznačil, že Mesiáš nie je obyčajný človek a kráľ na pozemský spôsob. Ako môže niekto tvrdiť, že Mesiáš je syn Dávidov, keď Ho Dávid nazýva svojím Pánom? – – Ďalšie Ježišove slová o zákonníkoch už len potvrdzujú predchádzajúce myšlienky. Ježišovi učeníci a nasledovníci sa majú oslobodiť spod vplyvu a autority zákonníkov, ktorým ide viac o vonkajšiu, formálnu zbožnosť, než o skutočný, úprimný a nefalšovaný vzťah k Bohu.
Autor: Ján Bunčák
Pieseň: ES 460


Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme. Žalm 121,3

Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil Petra a povedal mu: Ó, maloverný, prečo si pochyboval? Matúš 14,31


Ján 6,26-35 :: MODLÍME SA ZA: Holíč (My)