Zamyslenie na deň 26.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti)
Majte bedrá opásané a sviece horiace. Lukáš 12,35


Matúš 25,1-13

1 Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; 4 tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. 5 Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. 6 O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! 7 Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. 10 Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! 12 Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás! 13 Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka.


Čakanie na Pána. Ako školáčka som si kládla otázku: „Ako mohli tie panny zaspať? Veď čakanie predsa vôbec nie je náročné!“ Bolo to v čase, keď som mala problém večer zaspať, napríklad pred školským výletom, na ktorý som sa tešila. Priala som si, aby som už spala, pretože v spánku čas čakania ubieha rýchlejšie. A čím viac som si priala zaspať, tým dlhšie som zaspávala. O to radostnejšie bolo prebudenie. S pribúdajúcimi rokmi lepšie rozumiem tomu, že zaspať sa dá aj pri očakávaní toho, na čo sa veľmi teším. Únava dokáže svoje. Panny z Ježišovho podobenstva predstavujú nás, ktorí očakávame návrat nášho Spasiteľa. Aj my sa snažíme pripraviť na túto jedinečnú udalosť. Tešíme sa, že uvidíme Ježiša tvárou v tvár. V čom bol však základný rozdiel medzi čakajúcimi pannami? Všetky sa tešili, všetky sa pripravovali, ako najlepšie vedeli. Ale len polovica pripustila možnosť, že by sa ženích mohol oneskoriť. Ako je to s naším očakávaním ženíchovho návratu? Sme ochotní čakať ešte dlhšie, ako sme si pôvodne mysleli? Nezaskočí nás, keď sa Ježišov príchod trochu „oneskorí“? Iste, On hovorí, že príde skoro, ale Boh má iný čas, ako my. Jeho „skoro“ už trvá temer dve tisícročia. Dokážeme ešte čakať? – – Pane, pomôž mojej viere, aby nezhasla!
Autor: Eva Juríková
Pieseň: ES 454


Sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči. 2.Kronická 20,12

Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. Židom 12,2


Zjavenie 21,1-7 :: Žalm 46 :: Lukáš 12,42-48 :: MODLÍME SA ZA: Važec (Lo)