Zamyslenie na deň 26.1.2017

Lukáš 7,11-17

11 Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup. 12 Keď sa priblížili k mestskej bráne, ajhľa, práve vynášali mŕtveho, jediného syna matky, a tá bola vdova; početný zástup mesta šiel s ňou. 13 Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač! 14 Potom pristúpil, dotkol sa már, a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň! 15 I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. 16 Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. 17 A rozniesla sa zvesť o Ňom po celom Judsku a po celom okolí.


Slzy a plač. Nerád vidím slzy a plač. A je úplne jedno, či to je malé bábätko, alebo niekto starší. Pán Ježiš v tomto príbehu videl slzy a plač ženy-matky, ktorá už bola vdova. Doteraz, keď som si čítal tento príbeh, som svoju pozornosť sústreďoval na slová v závere príbehu: „Boh navštívil Svoj ľud.“ Teraz som si však všimol slzy a plač a uvedomil som si, že tie slzy a plač patria k ceste viery. Napokon to celkom jasne vyriekol aj Pán Ježiš cestou na Golgotu: „Nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.“ Pán Ježiš má neobmedzenú moc, ktorá sa môže ukázať aj pri nás, ale je zrejmé, že to nepôjde bez sĺz a plaču nad bezvýchodiskovosťou našej situácie; bez sĺz hľadania pomoci v bezmocnosti. Pán Ježiš je určite pripravený sa nad každým z nás zľutovať a podať pomocnú ruku, ktorá nás pozdvihne, len si Ho musíme všimnúť. Žena už nemohla ani dúfať v záchranu. A predsa záchrana prišla s Pánom Ježišom. Tá žena sa stala pre nás učiteľkou viery. Bez Pána Ježiša to nepôjde ani pri nás. A nepôjde to ani bez sĺz a plaču pokánia a priznania si, že bez Pána Ježiša a Jeho zľutovania nad nami, sme celkom stratení. Čím skôr to spoznáme, tým lepšie pre nás a aj pre tých, ktorí sú okolo nás!
Autor: Daniel Dudáš
Pieseň: ES 517


Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal. Jonáš 2,3

Ježiš hovorí: Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ján 6,37


Skutky apoštolov 13,42-52 :: MODLÍME SA ZA: Brezno (Zv)