Zamyslenie na deň 25.5.2024

1.Korinťanom 11,17-26

17 Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoh, ale na škodu. 18 Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky, a do istej miery tomu aj verím. 19 Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. 20 Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. 21 Veď keď si pri jedení každý predloží svoju večeru, potom jeden má hlad a druhý je opitý. 22 Nemáte vari vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahanbujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim!

23 Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb 24 a keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku!“ 25 Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku!“ 26 Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.


Hod lásky a roztržky. To je ako päsť na oko. Smutné je, keď sa brat nad brata povyšuje (platí to aj o sestrách). Smutné je, keď si veriaci v Krista mýlia pojmy a dojmy. Veď či nie je Kristus Hlavou cirkvi? To je tragické, keď pýcha a mamon zatemňuje pohľad na Pána Ježiša. Čo znamená pre kresťana – protestanta chlieb a kalich? Tento kalich je nová zmluva v Mojej krvi. Kalich nie je historický predmet a víno v ňom nie je ochutnávka vína. To je úlohou somelierov. Pre mňa i teba je Večera Pánova nová šanca na večný život. Predtým nezabudnime otvoriť svoje srdce dokorán a vyznať, že som ako nedokonalý človek klesol, dostal som sa na šikmú plochu, možno sa šmýkam do priepasti. To spoznávam z ochutnávky svojho života, to ma podnecuje k lepšej kvalite.

Modlitba: Ježiš, ďakujem za Tvoju obeť. Odpusť, že ju zatláčam do úzadia, aby som vyvýšil seba. Daj mi bázeň a lásku, nech prijímam hod lásky s pokorou a úctou ku každému. Amen.
Pieseň: ES 458
Autor: Zuzana Moncoľová


Hospodin, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti Tebe. Žalm 41,5

Pavel píše: „Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som, a Jeho milosť nebola vo mne márna.“ 1.Korinťanom 15,9-10


Skutky apoštolov 18,1-11 • Modlíme sa za: Obišovce (KoS)