Zamyslenie na deň 25.2.2024

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE
Pamätaj, Hospodin, na Svoje zľutovanie a milosť.Žalm 25,6

Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rimanom 5,8


Ján 3,14-21

14 A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby každý, kto v neho verí, mal večný život. 16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. 19 Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.“


Dobrá správa pri dverách. Na sociálnych sieťach je mnoho videí, ktoré zachytávajú veľmi podobné situácie. Ku dverám domu príde pracovník kuriérskej spoločnosti a podľa inštrukcií odosielateľa tam položí balík, zazvoní a odíde. Príjemca otvorí dvere, chvíľku sa obzerá, a potom si všimne balík. Nasleduje nepredstierané prekvapenie a úprimná radosť pri rozbaľovaní. Dokážete si predstaviť inú reakciu obdarovaného? Napríklad otvorí dvere, uvidí balík, rozhodne sa ho však nechať na zemi, zatvorí a ďalej sa venuje svojim predchádzajúcim aktivitám. Zvláštne? Nepochopiteľné? Evanjelista Ján opisuje najúžasnejší dar, ktorý nám bol daný: Boh z lásky k nám pripravil a uskutočnil záchranu hriešnikov. Poslal na svet Svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze vieru v Neho a v Jeho dielo záchrany získali večný život. Môžeme tento dar prijať, tešiť sa z neho, využiť ho. Alebo ho môžeme nechať „nerozbalený“. Aj keď druhá možnosť znie doslova šialene, niektorí z nás sa tak správajú. Väčšmi milujú tmu ako svetlo, pretože sa nazdávajú, že v tme zostanú ich skutky ukryté. Miesto záchrany sa radšej budú ďalej ponárať do močiara hriechu, kde ich nečaká nič iné, než večné zahynutie. A čo ty? Prijmeš Boží dar, alebo ho necháš bez záujmu ležať pred dverami svojho srdca?

Modlitba: Bože, ďakujeme, že si na svet poslal Svojho Syna ako nášho záchrancu a vykupiteľa. Obdar nás takou vierou, aby sme tento vzácny dar prijali a tak nám priniesol spasenie. Amen.
Pieseň: ES 92
Autor: Ján Ochodnický

Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť. 5.Mojžišova 6,6-7

Ježiš povedal: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v Mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ Ján 14,26


Rimanom 5,1-5(6-11) • Izaiáš 5,1-7 • 4.Mojžišova 21,4-9 • Žalm 123• Modlíme sa za: Liptovsko-Oravský seniorát