Zamyslenie na deň 23.5.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 11,27-34

27  Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej.   28  Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha;   29  lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo.   30  Preto je medzi vami mnoho slabých a nemocných, a mnohí odumierajú.   31  Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení;   32  tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom.   33  A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte na seba!   34  Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. A ostatné zariadim, keď prídem.


Aj najsvätejšie veci môžu byť pozbavené svojho pravého zmyslu. Situácia v korintskom zbore bola toho živým dôkazom. V zbore sa neustále odohrávalo niečo, čo sa pokladalo za Večeru Pánovu. Z Pavlových smutných slov je však jasné, že Korintskí už nerozumejú tomu, čo vlastne robia, keď jedia chlieb a pijú víno. Okrem toho na túto zvláštnu hostinu navešali i mnoho ďalších, svojich vlastných vecí, ktoré ich neporozumenie ďalej prehlbovali. Boli trápne, ak nie hanebné! Zvláštnosťou nášho sveta je, že v ňom neustále prebieha tajomné znehodnocovanie hodnotných vecí. Nič a nikto toho nie je ušetrený. Áno, týka sa to aj mojich, Tvojich najzbožnejších pocitov, postojov, vyznaní, plánov. Robme si pravidelnú inventúru – porovnanie Božích nárokov, odkrytých v Písme a okamžitého stavu vlastného života! Buďme pritom pravdiví, prísni a ochotní okamžite zjednať nápravu! Nikdy to nie je hanba, ale milosť.
Autor: Ivan Eľko
Pieseň: ES 192


Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca. 3.Mojžišova 19,32

Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Rímskym 12,10


2.MOJŽIŠOVA 3,13-20 :: MODLÍME SA ZA: HOLÍČ (MY)