Zamyslenie na deň 23.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 3,12-21

12 Vtedy ma duch vyzdvihol a začul som hrmot veľkého zemetrasenia, keď sa Hospodinova sláva pohla zo svojho miesta, 13 i šum krídel živých bytostí, ktoré sa tesne dotýkali, i hrkot kolies súčasne s nimi a hrmot veľkého zemetrasenia. 14 Duch sa zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu; zatiaľ ruka Hospodinova mocne doliehala na mňa. 15 Tak som došiel k zajatým do Tel-Abíbu, ktorí bývali pri rieke Kebár, a pobudol som tam, kde oni bývali, a bol som medzi nimi omráčený sedem dní.

16 Po siedmich dňoch zaznelo mi slovo Hospodinovo: 17 Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. 18 Keď poviem bezbožnému: Určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. 19 Ak napomenieš bezbožného, a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť, a ty si zachrániš život. 20 Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, a ja mu spôsobím pád, takže zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech, a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. 21 Ak napomenieš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil, a on by nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť, a ty si zachrániš život.


Dnešné anonymne slobodné kresťanstvo… Pán Boh nás miluje a veľmi sa o nás stará. Dal nám Svojho Syna, aby naše životy mali zmysel. Užívame si radosť slobodných, zachránených detí Božích. Užívame si milosť, ktorú nám prejavuje a túžime duchovne rásť a robíme pre to všetko. Páči sa nám, že má Boh o nás záujem, že nám dáva Svojho Ducha a napĺňa nás to. No Boh okrem radosti a okrem toho, že dáva zmysel našim životom, nás volá aj k zodpovednosti. To, že patrím Ježišovi Kristovi, neznamená, že som „za vodou“, práve naopak: Boh od nás chce, aby sme boli strážcami. Sme zodpovední za to, čo sa od nás naše okolie o Ježišovi Kristovi dozvie, ale sme tiež zodpovední za to, čo sa od nás nedozvie. Mňa bude Boh brať na zodpovednosť za človeka v mojom dosahu, ktorý neverí. Pretože som mu neukázala na Ježiša Krista, aj keď som mohla. Mojou povinnosťou obráteného kresťana je zvestovať meno Ježiš. Je to veľmi vážna zodpovednosť, ktorú nám Pán Boh kladie na srdce. Nebudem zachránená iba tým, že som obrátená. Ježiš hovorí: „Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie odrezáva a každú ktorá prináša ovocie, čistí…“ (J 15,2). Priateľu nevyužívaj iba práva kresťana, mysli aj na povinnosti! Tak si zachrániš život.
Autor: Viera Šoltésová Tipulová
Pieseň: ES 492


Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Príslovia 16,3

Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2,13


2.Mojžišova 15,22-27 :: MODLÍME SA ZA: Sučany (Tu)