Zamyslenie na deň 21.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 30,11-20

11 Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. 12 Nie je v nebi, aby si smel povedať: Kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť? 13 Ani nie je za morom, aby si smel povedať: Kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť? 14 Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

15 Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. 16 Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy – tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. 17 Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18 oznamujem vám dnes, že určite zahyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jordán. 19 Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: 20 miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.


Vyvoľ si…V živote sa mnohokrát rozhodujeme. Volíme si. Od vecí jednoduchých až po tie zložité a náročné. Ak sa to týka vecí jednoduchých, nie je to pre nás problém. Čo si ráno oblečiem, čo budem jesť, ako budem tráviť voľný čas. No a potom prichádzajú do života zložitejšie situácie, kedy to jednoduché nie je. Je však úžasné žiť s možnosťou voľby. Pán Boh nám dáva nielen pocit, ale dáva nám slobodnú voľbu do života. A to aj dnešnými slovami: „Vyvoľ si“. Keby však človek vždy vedel, čo je v živote správne! V našich ľudských možnostiach určite nie je vždy sa správne rozhodnúť. Ale ak som prijal Boha do svojho života a dôverujem Mu, potom viem, že On chce pre mňa len to najlepšie. Aj keď s tým vždy nesúhlasím. Ale aj o tom je viera. My svoje slová a konanie vždy nemyslíme vážne a úprimne. Pán Boh áno, aj keď má často zmysel pre humor. Pán Boh nie je krátkozraký, ale pozerá sa ďalej, ako po špičku nášho nosa. Pozerá sa na našu budúcnosť. A nás tiež vedie k tejto optike. Záleží Mu na nás. A to je obrovský rozdiel. Je nepochopiteľné, že „niekto“ chce pre nás len to najlepšie. Po mnohých zlých skúsenostiach a „popáleniach“ s ľuďmi je to ťažko predstaviteľné, ale pravdivé! Stačí jednoduché rozhodnutie, ktoré zmení celý tvoj život. Nič nestratíš, ale naopak, získaš oveľa viac. „Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život.“
Autor: Emília Völgyiová
Pieseň: ES 540


Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj. Izaiáš 52,12

Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. Židom 2,1


5.Mojžišova 8,11-18 :: Modlíme sa za: Súľov (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby