Zamyslenie na deň 21.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 10,38-42

38 Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu Ho prijala žena menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. 40 Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila (k Nemu) a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. 41 Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. 42 Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.


Kto si vyberie lepší podiel? Mária sa posadila k Ježišovým nohám a počúvala. Marta si bola veľmi dobre vedomá, že večera sa neurobí sama a snažila sa, ako jej sily stačili. Pobehovala sem a tam. Bola jej plná kuchyňa. Ale s množstvom práce jej stúpala aj únava. V duši sa jej objavilo napätie, až nakoniec povedala, čo by z nej za normálnych okolností nikdy nevyšlo. Neuniesla ťažkú situáciu a rozhnevala sa na svoju sestru. Ale Pán Ježiš jej láskavo odpovedal: „Mária to však robí lepšie.“ Situáciu Marty prežíva každý z nás. Práce je stále viac a deň je rovnako dlhý. A do tejto situácie nám znie hlas: „Sadni si. Sadni si ku Kristovým nohám a počúvaj. Že ti pritom ubehne veľa času? Nevadí. Až sa postavíš od Ježišových nôh, budeš lepšie umývať podlahu, bude sa ti lepšie učiť. Budeš pracovať nie s horkosťou v srdci, ale s vnútornou radosťou. Urobiť si čas na Božie slovo vždy stojí za to.“ Keď raz práca, rovnako ako aj všetko ostatné, skončia, Kristove slová tu zostanú: „Mária si vybrala lepší podiel.“
Autor: Martin Riecky
Pieseň: ES 575


Zdvihnite pohľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Izaiáš 40,26

V Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné. Kolosenským 1,16


Ezechiel 33,30-33 :: MODLÍME SA ZA: Dobšiná (Ge)