Zamyslenie na deň 20.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

LUKÁŠ 1,18-25

18  I povedal Zachariáš anjelovi: Po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch.   19  Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti túto radostnú novinu.   20  Ajhľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojím časom.   21  Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že je tak dlho v chráme.   22  Keď však vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; z toho poznali, že mal videnie v chráme. Lebo dával im znaky a zostal nemý.   23  Keď vyplnil dni svojej kňazskej služby, šiel domov.   24  A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a skrývala sa päť mesiacov, hovoriac:   25  To mi učinil Pán v dňoch, keď zhliadol (na mňa), aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.


Akí sme my, ľudia, chaotickí? Ako inak sa dá opísať staručký Zachariáš, ktorý sa napriek svojmu vysokému veku stále odhodlane modlí, aby jeho manželka mohla mať dieťa, pretože neplodnosť v Izraeli bola hanbou. Na strane druhej, keď Pán Boh zasiahne a anjel mu príde oznámiť, že jeho modlitby Boh vypočul, zrazu vidí množstvo prekážok, ktoré sú podľa jeho ľudskej logiky neprekonateľné. Je to až také vážne a zarážajúce, že Zachariáša postihne trest a do narodenia dieťaťa nemôže hovoriť. Tak, aký je to modlitebník? Myslím si, že taký istý, ako my. Možno nie sme až takí vytrvalí, možno nie sme až takí spravodliví, žijúci bez úhony podľa všetkých prikázaní, ale pochybnosti našim modlitbám vôbec nechýbajú. Je ťažké modliť sa za veci, keď sa už rozum vzdal a nevidí východisko. Je ťažké modliť sa za zdravie, keď lekári povedia, že už nie je nádej. Je ťažké modliť sa za nové možnosti, keď to celé vyzerá tak, že všetko zlyhalo. Ale práve o tom to je. Tam, kde končí ľudská logika, kde končí rozum, pretože vyčerpal všetky možnosti, tam sa začína viera v Božiu moc, pretože pre Neho nie je nič nemožné. Skús sa o tom, brat, sestra, presvedčiť aj ty! Je mnoho ľudí, ktorí by tu mohli povedať svoj príbeh, keď Boh bol väčší, ako celá ľudská logika.
Autor: Jaroslav Petro
Pieseň: ES 501


Veľké, až nevyspytateľné veci činí Hospodin, i bezpočetné divy. Jób 9,10

Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Ján 1,16


IZAIÁŠ 42,5-9 :: MODLÍME SA ZA: SUCHÁŇ (HO)