Zamyslenie na deň 2.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 3,1-6

1 V pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď Pontský Pilát bol vladárom Judska, Herodes tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom Iturey a Trachonitidy a Lyzaniás tetrarchom Abilény, 2 za veľkňazov Annáša a Kaifáša, prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášovmu. 3 Ján chodil po celom okolí jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte Mu chodníky; 5 Každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený; čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty nech sú uhladené. 6 A všetci ľudia uvidia spasenie Božie.


Prehovoril Boh na púštiKedy náš úžasný a jedinečný Pán Boh prehovorí k človeku? Vtedy, keď má človek pošpinené srdce mnohými nánosmi hriechov! Ako sú v texte predstavené hriechy človeka? Sú to nerovné, krivolaké a hrboľaté chodníky a cesty, kopce a vrchy… Tam Pán Boh nie je prítomný. S bolesťou v srdci sa pozerá na človeka. Ako dlho sa na neho vydrží pozerať? Niekedy oveľa dlhšie, ako si človek dokáže predstaviť! On má Svoj čas a dáva ho aj človeku! Keď vidí, že ľudské srdce je „hluché“ na Jeho láskyplné výzvy, ktoré vychádzajú zo srdca plného bolesti (1M 6,5-6), zakročí. Ako? ON rozhodne, ako. Nakoniec príde Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ. Potom už nebude čas! On si vezme Svojich so Sebou. A z úst a celého vnútra tých, ktorých nechá na Zemi, bude počuť plač a škrípanie zubov (Mt 13,41-42). Chceme byť medzi nimi? Verím, že nie – ja rozhodne nie! Očakávam Jeho milosť, milosrdenstvo a v ňom odpustenie. – – Pane a Bože, otvor nám oči a silne prehovor do našich sŕdc, aby sme sa denne v hlbokom pokání vracali k Tebe. Priviň si nás na Svoje milujúce a odpúšťajúce srdce. Pokorne ďakujeme, amen!
Autor: Zuzana Kolárovská
Pieseň: ES 21


Ty, Bože náš, si spravodlivý vo všetkom, čo nás zastihlo, lebo Ty si verne konal, ale my sme si bezbožne počínali. Nehemiáš 9,33

Keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva. Títovi 3,4-5


Józua 24,1-2a.13-18.25-26 :: MODLÍME SA ZA: Ábelová (No)