Zamyslenie na deň 19.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 2,5-11

Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. 9 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.


Ako Ježiš. Čo najviac ovplyvňuje naše konanie a správanie? Obávam sa, že v súčasnom svete najväčším hýbateľom sú – peniaze. Kde sú časy, keď jeden druhému ochotne pomohol? Kde sú doby, keď ľudia radi prichádzali na spoločné brigády, aby sa vykonalo prospešné dielo? Dnes sa pomaly aj v cirkvi robí všetko iba – za peniaze. Ak žijeme v takejto zištnej spoločnosti, veľmi ľahko sa staneme rovnakými aj my. Sen o veľkej výhre v lotérii a o blaženom živote potom sprevádza aj mnohých veriacich kresťanov. Financie však majú pomáhať žiť, a nie zotročovať. – – Pozrime sa na Ježiša! Akú On mal obrovskú moc. Mohol uzdravovať, vedel kriesiť, utíšiť búrku na mori, premieňať veci (zaiste nielen vodu na víno), rozmnožovať jedlo. Ježiš mal moc nad hriechom a odpúšťal hriešnikom. Mal moc aj nad vlastným životom, ale On sa ho dobrovoľne vzdal, aby mohli byť zachránení tí, ktorí budú vzývať Jeho meno (R 10,13). Keď Ho učeníci považovali za svojho Majstra a Pána, On sa opásal, pokľakol k nohám učeníkov a začal im umývať nohy. Slúžil im. Takýto je náš Spasiteľ. – – Namiesto toho, aby sme sa dali zotročiť peniazmi, ktoré dnes hýbu svetom, namiesto toho, aby sa pánom nášho života stalo čokoľvek iné, použime to všetko radšej na službu iným ľuďom! Vzdajme sa dočasnej slávy, aby sme boli účastní večnej slávy s Kristom!
Autor: Ľubo Beňo
Pieseň: ES 244


Lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. 2.Mojžišova 15,26

Kristove krvavé rany vás uzdravili. 1.Petra 2,24


Ezechiel 2,3-8a :: MODLÍME SA ZA: Nové Sady (Dn)