Zamyslenie na deň 19.5.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 10,23-11,1

23  Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje.   24  Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému.   25  Všetko, čo sa predáva v jatkách, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie.   26  Lebo: Pánova je zem aj to, čo ju napĺňa.   27  Ak vás niekto z neveriacich volá, a chcete ísť, všetko, čo vám predložia, jedzte a na nič sa nevypytujte pre svedomie!   28  Ale ak vám niekto povie: Toto je modlám obetované! nejedzte kvôli tomu, čo vás na to upozornil, ale kvôli svedomiu.   29  Nehovorím o vašom svedomí, ale o svedomí toho druhého, lebo prečo má svedomie iného súdiť moju slobodu?   30  Keď ja s vďakou požívam niečo, prečo ma niekto má tupiť pre to, za čo ja ďakujem?   31  Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!   32  Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej,   33  ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení.
11:1  Napodobňujte ma ako ja Krista!


Správny vzor. Kto je vám vzácny? Kto je vaším vzorom? Je to váš otec, mama, príbuzní, priatelia? Sú to známe osobnosti? Čo sa nám na nich páči? Robíme veci preto, aby sme sa druhým páčili, alebo nám viac záleží na tom, čo sa páči Bohu? Veľa otázok? Ale je dobré klásť si otázky. Človek sa môže posunúť ďalej, lebo je nútený hľadať odpoveď. A to ho môže posunúť dopredu. Človek si nekladie otázky len pre bežný život. Vo vzťahu k Pánu Bohu je potrebné pýtať sa. Pomáha nám to dospievať vo viere, nachádzať silu a istotu v Bohu. Božie Slovo hovorí: „…čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!“ Nie vždy sa nám to podarí. Robiť všetko na Božiu slávu! Veľakrát nám viac záleží na „obale“, ako na tom, čo je vo vnútri. Dávame na prvý dojem, pohľad, radi súdime, posudzujeme, odsudzujeme, škatuľkujeme, triedime… Ak je niečo iné, ako to poznáme my, nemusí to byť automaticky zlé. Pán Boh nedáva na prvý dojem, ale nás trpezlivo vedie a učí. Správnym vzorom pre náš život je Kristus – Boží Syn. V Ňom a skrze Neho sa môžeme učiť, nechať viesť životom. Ponúka hodnoty, ktoré sú trvácne a správne. Napodobňujeme Krista! Nedávno som si prečítala nádhernú myšlienku: „Kristus nie je jednou z možností, ale JEDINOU.“
Autor: Emília Völgyiová
Pieseň: ES 465


Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky. Izaiáš 40,7-8

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Marek 13,31


SKUTKY APOŠTOLOV 11,1-18 :: MODLÍME SA ZA: HLOHOVEC (BA)