Zamyslenie na deň 19.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 21,29-38

28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. 29 Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko; 31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. 32 Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú. 34 Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň 35 ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. 36 Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vyučoval v chráme, ale na noc vychádzal a býval na vrchu, ktorý sa volal Olivový. 38 A všetok ľud prichádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.


Je to pasca! Je to pasca na nás všetkých. Je to pasca na srdce. Pasca je to v tom, že nevieš, ani netušíš, že ti niečo hrozí. A, samozrejme, často je v tom niečo, na čo sa chytíš: návnada. Niečo príjemné, čo máš rád. O tom to celé „chytanie do pasce je. Sme opití egom, sme prejedení toho, z čoho máme krátku radosť a sme utrápení sklamaním z neúspechu, z ľudí, zo včerajška aj zo zajtrajška. To sú pasce s návnadou. A Pán ti hovorí, aby si si dal pozor, pretože sú všade. Doma, v práci, vonku… Jednoducho tam, kam sa chystá ísť tvoje srdce. A ty sa do nich chytáš. Ty však potrebuješ tej pasci uniknúť. Jediné, čo pomôže, je rozhovor s Ním. Keď sa s niekým rozprávaš, nezaspíš, a to znamená, že bdieš, a teda robíš to, čo ti radí Ježiš. Rozprávať sa s Ním často a o všetkom je tá najlepšia možnosť, ako sa vyhnúť pasci, ktorú pre nás Zlý nastraží. Keď príde deň tvojho odchodu z tohto sveta alebo deň Jeho Druhého príchodu a príde to nečakane, ako pasca, ty budeš pripravený na toto stretnutie. Tvoje srdce nebude ničím zaťažené, ale bude radostne spievať: Haleluja! Konečne, môj Pane! Do Tvojej pasce som sa chytil rád.
Modlitba: Pane, ďakujem Ti za všetky rozhovory s Tebou a za Tvoju ochranu, pretože vďaka nej som sa vyhol mnohým pasciam a odolal mnohým návnadám. Bdelosť nie je moja silná stránka, a tak ťa prosím, pomôž môjmu srdcu nezaspať. Amen.
Pieseň: ES 623
Autor: Ilona Bázliková


Zachovávajte ustanovenia a dodržiavajte ich. Ja som Hospodin, váš Posvätiteľ. 3.Mojžišova 20,8

Ježiš hovorí: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Matúš 7,24


Ján 16,16-23a :: Modlíme sa za: Hámre (Ho)