Zamyslenie na deň 20.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,1-6

1 I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. 2 Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili; lebo sa báli ľudu. 3 Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský, jedného z dvanástich; 4 ten odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im Ho vydá. 5 Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. 6 A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im Ho bez prítomnosti ľudu.


Rozíď sa s hriechom, kým je malý! Judáš sa nenarodil ako zradca, on sa zradcom stal. Jeho zrada mala svoj vývoj, svoje dejiny. Samotnej zrade predchádzalo dlhodobé zahrávanie sa s hriechom. Každý máme nejakú slabosť. Slabosťou Judáša boli peniaze. Evanjeliá hovoria, že pravidelne z nich brával aj na svoje účely. Práve túto jeho slabosť satan využil vo svoj prospech. Neprišiel hneď za Judášom s pokušením zrady. Namiesto toho podnecoval v ňom lásku k peniazom. Povzbudzoval ho k novým a novým krádežiam. Satan sa nesnaží dostať človeka naraz, ale krôčik po krôčiku ho zamotáva do svojej siete. Vošiel do neho preto, lebo Judáš mu to už pred tým mnohokrát dovolil. Nikto pri prvých pohárikoch nemyslí na to, že by sa raz mohol stať alkoholikom. Nikto pri prvých vedomých klamstvách nemyslí na to, že by sa mohol stať notorickým klamárom. Nikto pri prvej nečestnosti nemyslí na to, že by sa raz mohol stať nepoctivým človekom a podvodníkom. Ani Judáš si nemyslel, že sa stane zradcom. Až zrazu príde čas, keď nedokážeme odolať. A možno už ani nechceme. – – Preto sa skúmaj, uvažuj, ktoré hriechy a pády sú v tvojom živote spočiatku len drobné, no vždy znova sa opakujú. Vedz, že aj tvoj nepriateľ o nich vie! Stopni ich, kým je ešte čas! Ak sa nerozídeš s malým hriechom, nebudeš mať silu rozísť sa s veľkým.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane, že nám ukazuješ naše pády – nie preto, aby si nás ponížil, ale aby si nám pomohol sa s nimi rozísť! Ďakujeme Ti, že nemusíme ísť cestou Judáša, ale cestou slobody! Daj nám silu, aby sme na nej vytrvali! Amen.
Pieseň: ES 310
Autor: David Bázlik


Gideón povedal anjelovi Pána: „Prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo?“ Kniha sudcov 6,13

Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti člna. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš, že hynieme?“ Marek 4,38


Ján 14,15-21 :: Modlíme sa za: Hanušovce nad Topľou (Šz)