Zamyslenie na deň 19.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 12,13-17

13 Raz poslali k Nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby Ho podchytili v reči.   14 Tí prišli a povedali Mu: Majstre, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale pravdivo učíš ceste Božej. Slobodno platiť cisárovi daň, alebo nie? Máme platiť, či neplatiť?   15 On však videl ich pokrytectvo a povedal im: Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech ho vidím.   16 A oni priniesli: Spýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis? Odpovedali Mu: Cisárov.   17 Nato im Ježiš riekol: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi; čo je Božie, Bohu. A veľmi sa Mu divili.


Čo je Božie, daj Bohu! Ježiša chceli mnohí prekabátiť a prichytiť, aby s Ním mohli skoncovať. Niečo podobné s nami robí diabol. Snaží sa nás všetkých oklamať, aby nás odviedol preč od Pána Ježiša. Sme pozvaní k tomu, aby sme sa nedali nachytať, ale aby sme jasne stáli na Božom Slove, na Pánovi Ježišovi, ktorý nám pomôže vo všetkom. Ak brat, sestra, vnímaš znaky príchodu Pánovho dňa, môžeš si byť istý/istá, že napätie sa bude len stupňovať. Diabol bude stále viac a viac podkopávať Božiu autoritu a aj nás samých bude chcieť od Ježiša odviesť, ale nemôžeme sa nechať zviesť! Nemôžeme sa podvoliť diablovi, aj keď bude pôsobiť a útočiť na nás tými najrôznejšími spôsobmi – cez rodinu, cez známych či priateľov! Písmo nás povoláva k tomu, aby sme sa poddali Božej moci a najmä moci Ježiša Krista. Veď čo je Božie – teda my, Jeho stvorenia – to patrí Bohu. Dajme preto svoj život na 100 % pod Božiu moc a ochranu!
Autor: Ondrej Šoltés
Pieseň: ES 235


Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo Svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia domov, väzňov vyvádza do blahobytu.   Žalm 68,6-7

Ježiš Kristus hovorí: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.   Matúš 25,40


ŽIDOM 2,11-18 :: MODLÍME SA ZA: ZVOLEN (ZV)