Zamyslenie na deň 18.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí Svojím učeníkom: Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Lukáš 10,16


Ján 5,39-47

39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. 40 Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 41 Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nieto vo vás lásky k Bohu. 43 Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. 44 Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? 45 Nemyslite si, že ja budem žalovať na vás u Otca; iný žaluje na vás: Mojžiš, v ktorého ste zložili nádeje. 46 Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on o mne písal. 47 Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám?


Ježiš Kristus sa legitimuje ako pravý vyslanec od Pána Boha. Odvoláva sa na Svoje vlastné svedectvo o Sebe a na Písma, ktoré svedčia o Ňom. Pán Ježiš vyčíta učiteľom slova, že prijímajú ľudí, ktorí prichádzajú vo svojom mene, ale Toho, ktorý prišiel v mene Otcovom, neprijímajú. A tak sa míňajú cieľa, lebo nieto v nich lásky a dôvery k Bohu. Keď odmietajú Krista, tak vlastne odmietajú Boha. Pán Ježiš sa vyjadril aj na adresu farizejov, že radi skúmajú Písma, ale uniká im, že Písma svedčia o Ňom. Poznajú Písma a nespoznali Mesiáša. Pripomína im, že dokonca ich obľúbený Mojžiš píše o Mesiášovi. Jeho svedectvo je veľmi dôležité. Pokiaľ mu neuveria, že svedčí o Pánovi Ježišovi, tak sa raz Jeho svedectvo obráti proti nim. – – Preto, keď aj dnes čítame Bibliu, čítajme ju s porozumením. Ona je Božím svedectvom o Kristovi. Poznať Bibliu však ešte nemusí znamenať, že poznáme aj Toho, o Kom Biblia píše. Biblia svedčí o Ježišovi. V Kristovi je naša záchrana a spása! Keď chceš večný život, tak príď s vierou ku Kristovi! Sám Pán Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu 17,3: „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Aj dnes s dôverou pristúpme ku Kristovi, lebo v Ňom je večný život!
Autor: Marián Kaňuch
Pieseň: ES 621


Hospodin hovorí: Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Žalm 91,14

Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha. Zjavenie 3,12


Lukáš 16,19-31 :: 1.Jána 4,16b-21 :: Žalm 13 :: MODLÍME SA ZA: Považský seniorát