Zamyslenie na deň 18.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 3,1-6

1 Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. 2 Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! 3 Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! 4 Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!


Pozvánka k živému kresťanstvu. Aj tebe sa javí tvoj zbor, alebo dokonca celá cirkev ako umierajúci sardský cirkevný zbor? Mnoho ľudí je dnes znechutených tým, čo vidia a v čom žijú. Namiesto misijne orientovanej cirkvi či zapáleného cirkevného zboru nás už utešuje iba to, že tu je ešte stále niekoľko stoviek tisíc evanjelikov a že si nejakým spôsobom predsa len udržíme súčasný stav. Ale to nestačí! A vieme to veľmi dobre. Potrebujeme duchovný domov pre deti na besiedkach, na dorastoch, pre mládež na ich stretnutiach, aby sme boli napredujúcim spoločenstvom, nesmieme zabúdať na strednú generáciu, ani na starých. Potrebujeme ľudí odovzdaných celým svojím životom pre Pána Ježiša a zapálených pre Jeho kráľovstvo! Máme takých? Máme! Aj keď sme možno viac kritickí do vlastných radov, no aj medzi ľuďmi z našich cirkevných zborov nájdeme takých, ktorí úprimne veria a Božím veciam venujú veľa zo svojho života, ba aj celý svoj život. Toto je pozvánka aj pre teba, pre nás. Staňme sa aj my čo najskôr takými! Aby sme netvorili cirkevné spoločenstvo, ktoré Pán Ježiš nazval „mŕtvym“, ale aby sme sa prebúdzali k duchovnému životu a žili posväteným spôsobom. Tento pre evanjelickú cirkev jubilejný október je pre takéto rozhodnutie príležitosťou každý deň, aj dnes!
Autor: Ľuboslav Beňo
Pieseň: ES 470


Choď, a Hospodin bude s tebou! 1.Samuelova 17,37

Čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu! 1.Korintským 10,31


1.Korintským 14,26-33 :: Modlíme sa za: Martin (Tu)