Zamyslenie na deň 17.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 15,9-17

9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. 10 Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske. 11 Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná. 12 To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. 13 Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem; 15 nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. 17 Prikazujem vám, aby ste sa milovali.


Nepochopiteľná Božia láska. Slová Pána Ježiša dokazujú naplnenie Jeho poslania na tejto zemi: Láska k človeku, k nám, ku mne – s cieľom záchrany pre večnosť. Vzťah lásky Božieho Syna k Nebeskému Otcovi túži preniesť na človeka – na učeníkov, na nás, na cirkev. Táto láska je spečatená poslušnosťou. Vrchol Božej lásky na Golgote nás burcuje k vrúcnejšiemu životu viery, k uvedomeniu si veľkosti tejto lásky, ktorú často ignorujeme. Vo Svojej láske ide tak ďaleko, že nám ponúka priateľstvo, avšak túži, aby bolo obojstranné. Aby sme robili to, čo od nás očakáva. Tak, ako Jeho priateľstvo s učeníkmi malo prinášať trvalé ovocie, aj od nás očakáva spoluprácu na šírení Jeho kráľovstva tam, kde nás postavil. Dáva nám k tomu aj zasľúbenie modlitby (v.16). Podmienkou na vypočutie modlitieb je pre nás tak ťažko uskutočňovaný verš 17: „Prikazujem vám, aby ste sa milovali.“ Len ten, kto miluje, sa modlí skutočne a môže byť vypočutý. Aké to bude v našej cirkvi, v zboroch, v rodinách úžasné a akým požehnaním pre spoločnosť, keď naplníme túžbu Pána Ježiša v tomto odseku Písma! Pokúsme sa o to aj dnes. Aby o nás platilo to, čo o prvom cirkevnom zbore v Jeruzaleme: „Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení“ (Sk 2,47).
Autor: Jelka Petričová st.
Pieseň: ES 236


Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma. Žalm 30,3

V dňoch Svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre Svoju bohabojnosť. Židom 5,7


Ján 14,15-21 :: Modlíme sa za: Trenčín (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby