Zamyslenie na deň 17.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 1,1-11

1  Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji.   2  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!  3  Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia,   4  ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.   5  Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista;   6  či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame.   7  A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení.   8  Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom.   9  Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych.   10  On nás z takej smrti vytrhol a vytŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať,   11  keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohí za nás ďakovali.


Zdieľanie je Boží dar. Pavlova odvaha so spolupracovníkmi nás dojíma a nadchýna. Ale Pavol – ako aj my – bol vystavený pri zvesti evanjelia nebezpečenstvám. Nešlo len o nebezpečenstvo výsmechu, poníženia – slovného, ale aj o nebezpečenstvo ohrozenia života pre Kristov kríž. Kde bral Pavol na to odvahu? Vypil nejaký energetický nápoj? Na nejaký čas by to pomocou týchto vymenovaných prostriedkov aj išlo. Ale jeho „vitamínom“ bola modlitba. Modlitby za neho od bratov a sestier. Radosť z Kristovho vzkriesenia. A preto ďakuje aj za utrpenie. Pretože trpieť pre Krista a mať nádej v Jeho milosti nám dáva odvahu. Aj keď sme v podobnej situácii ako Pavol, v súžení, skleslí, ubolení, sklamaní, podvedení, Pán Ježiš Kristus je pri našom utrpení. Je v nás. V Neho môžeme dúfať, že nás nielen zachráni od tohto súženia, ale že On už za nás a pre nás záchranu vykonal. Pavol sa nesťažuje, ale práve naopak, povzbudzuje v súžení ostatných. Zdieľanie starostí je dôležité. Je dobré o svojich veciach niekomu aj povedať. O svojom utrpení sa aj vyrozprávať. Blízkej osobe. Pôsobí to utvrdenie, že niekto spolu so mnou aj ďalej nesie v modlitbách bremeno. Že viacero rúk spína ruky k modlitbám za nás a my za ostatných. V množení sa utrpenia pre Krista rastie naša viera a odvaha svedčiť ďalej. Neboj sa, len svedč!
Autor: Viktor Sabo
Pieseň: ES 475


On bude veľký až do končín zeme. Micheáš 5,3

Príď kráľovstvo Tvoje. Matúš 6,10


RÍMSKYM 12,17-21 :: MODLÍME SA ZA: POVAŽSKÁ BYSTRICA (TU)