Zamyslenie na deň 17.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 5,33-39

33 Oni Mu však povedali: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, a Tvoji jedia a pijú! 34 Ale Ježiš im povedal: Či môžete prinútiť ženíchových družbov, aby sa postili, kým je ženích s nimi? 35 Prídu však dni, keď im vezmú ženícha, v tie dni sa budú postiť. 36 Povedal im aj podobenstvo: Nikto neodtrhne záplatu z nového rúcha, aby zaplátal ňou staré, lebo veď potrhá aj nové, a na staré sa ani nehodí záplata z nového. 37 A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo veď nové víno roztrhne nádoby, a aj ono vytečie, aj nádoby sa skazia. 38 Ale nové víno treba vliať do nových nádob a oboje sa zachová. 39 A nikto, kto pije staré, nechce nové, lebo povie: Staré je dobré!


Viera nie je retro. Viacerí ľudia vnímajú cirkev ako muzeálnu spoločnosť, ktorej úlohou je uchovávať dávne tradície a zvyky. Niekedy mám z niektorých návštevníkov chrámu pocit, že do neho nechodia ani tak kvôli svojej viere, ale z akejsi nostalgie za starými dávnymi časmi. Pravdou totiž je, že priestor kostola sa vo väčšine zborov počas ich života nijako radikálne nezmenil, a tak aspoň raz do týždňa zažijú akúsi „retro“ hodinku, ktorá ich navráti do čias sladkej mladosti a detstva. Neodsudzujem ich, pretože aj pre mňa je návšteva môjho „rodného“ muránsko-dlholúckeho chrámu príjemným návratom do čias, keď som ešte býval doma u rodičov. Hlavné je, že prichádzame do chrámu a dostávame sa pod vplyv Božieho slova. Motivácia v tomto prípade nie je až taká dôležitá… Pán Ježiš nás však dnes upozorňuje, že skutočné kresťanstvo je niečo radikálne nové. Je to rázne odhodenie starého človeka a prijatie nového v Kristovi. Dokonca, staré sa neznesie s novým. Vo vonkajšej oblasti môžeme mať radi „retro“ veci, dokonca možno nie sú zlé ani v kostole, v duchovnej oblasti však „retro“ nemá miesto. Tu nemá miesto žiadna nostalgia za starým spôsobom života a hriechom. Viacerí ľudia totiž doplatili na to, že chceli naliať nové víno do starých nádob a dopadlo to katastrofálne!
Autor: Ondrej Majling
Pieseň: ES 329


Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu. Žalm 146,5

Pavol píše: Ja viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 2.Timoteovi 1,12


Rímskym 9,31-10,8 :: MODLÍME SA ZA: Betliar (Ge)