Zamyslenie na deň 16.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 20,7-18

7  Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si ma a premohol. Som terčom posmechu celý čas, každý sa mi posmieva.   8  Lebo len čo sa ozvem, musím vykríknuť: Násilie a skaza! – volať. Lebo slovo Hospodinovo mi slúži na hanu a výsmech celý čas.   9  Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem.   10  Lebo som počul šepot mnohých: Hrôza zo všetkých strán! Udajte ho! Udajme ho! Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. Azda sa dá zviesť; potom ho premôžeme a pomstíme sa mu.   11  Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Vyjdú úplne na hanbu, lebo nebudú mať úspech; večná a nezabudnuteľná bude ich potupa.   12  Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu nad nimi, lebo Tebe som postúpil svoj spor.   13  Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.   14  Prekliaty deň, v ktorom som sa narodil, deň, keď ma porodila matka, nech nie je požehnaný.   15  Prekliaty muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi: Narodil sa ti syn – a tým ho veľmi potešil.   16  Nech bude ten muž ako mestá, ktoré Hospodin rozvrátil bez ľútosti, nech počuje bedákanie za rána a vojnový poplach napoludnie,   17  lebo ma neusmrtil v matkinom živote, matka moja nestala sa mi hrobom a jej život nebol večne tehotný.   18  Prečo som vyšiel zo života matky? Vidieť útrapy a žiaľ a v hanbe tráviť svoje dni?


Obstáť v ťažkostiach. Jeremiáš aj napriek tomu, že bol mladý, bol vyvolený Pánom Bohom, aby niesol Jeho Slovo národom ako prorok. Ešte skôr, ako bol utvorený v živote matky, ho Pán Boh už poznal a posvätil. Dal ho do služby, ktorá ani v tej dobe a verím, že ani dnes, nebola populárna. Mal hovoriť Božie Slovo, slovo o treste a Božom hneve, za čo sa mu vysmievali a chceli ho i udať. Hospodin však je s ním ako mocný Hrdina. Jeho prenasledovatelia sa potknú a nič nezmôžu. Hospodin mocností skúma spravodlivého a vidí ľadviny aj srdce. Vyslobodzuje úbohého z ruky zločincov. Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina! – – Aj ty máš isto nejaké zamestnanie, prácu… službu, neraz v nej nie je vôbec ľahko… Je toho veľa, nie si za Božie názory obľúbený či populárny. Skôr naopak, si ako Jeremiáš kričiaci okolo. Zdá sa, akoby nik nepočúval. Ale Pán Boh si ťa zvolil pre to, či ono povolanie. Nehovorí, že to v tomto svete, na tejto Zemi bude vždy ľahké. Ak ťa však postavil tam, kde si, pomôže ti a bude ťa ochraňovať. Pán Boh chce aj cez teba pohnúť svetom.
Autor: Martina Ostricová
Pieseň: ES 524


Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo. Zachariáš 8,8

On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych. Kolosenským 1,18


ZJAVENIE JÁNA 2,8-11 :: MODLÍME SA ZA: OBIŠOVCE (KO)