Zamyslenie na deň 16.4.2024

1.Petrov 4,12-19

12 Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné, 13 ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. 14 Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás. 15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec, či ako ten, čo sa mieša do všetkého. 16 Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. 17 Veď už je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ak sa však začne najprv od nás, aký bude koniec tých, čo sú neposlušní Božiemu evanjeliu? 18 A ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik? 19 Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi.


Keď praskne bublina. Praskla ďalšia bublina. S kamarátkou si to takto zvykneme hovoriť, keď nás v niektorej životnej situácii prekvapí tvrdosť reality. Niektoré bubliny si vytvárame sami, s niektorými nám „pomáha“ marketingový a filmový priemysel či široká paleta influencerov na sociálnych sieťach. Posolstvo bublín je rovnaké: Problémy, nezrovnalosti a utrpenia by nemali patriť do života. Možno si povieme, že predsa nie sme takí povrchní, aby sme sa na život takto pozerali, ale pozrime sa pod povrch. Netúžime kdesi v hĺbke svojho srdca po pokojnom živote a po Bohu, ktorý splní naše priania? Keď sa však pozrieme na svoj život, vidíme mnoho nesplnených prianí a dokonca aj nenaplnených potrieb. – – Peter pravdivým svedectvom takisto praskol bublinu a hovorí dokonca o ohni súženia, ktorému sa nemáme diviť. V realite života kresťana sú skúšky, trápenie i vedomé prenasledovanie od iných ľudí. Prečo? Význam utrpenia netkvie v tom, že človek trpí, ale v tom, ZA ČO trpí. Ak človek trpí pre vlastnú zlobu, žne ovocie svojich činov (Rim 6,23). Ak však trpí pre svoju vieru v Krista, znamená to, že mu na Ňom záleží viac než na vlastnom pohodlí, bezpečí a egu. Oheň prečisťuje. Zušľachťuje, čo je vzácne, spaľuje, čo je zbytočné. Rodí sa nový človek (J 16,20-22).

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje povolanie, hoci vedie cez oheň. Odpusť, že sa často divím súženiam a zdá sa mi, že by sme tu mali byť bez nich, hoci nás hriech vyhnal z Edenu. Posilňuj ma Tvojím Duchom a daj, nech sa neklátim. Amen.
Pieseň: ES 504
Autor: Miluška Martičková


Môj Boh mi presvecuje temnotu. Žalm 18,29

Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha, ktorým nás navštívi Vychádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Lukáš 1,78-79


Matúš 9,35-10,1 • Modlíme sa za: Ľubietová (ZvS)