Zamyslenie na deň 16.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 10,1-16

1 Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. 2 A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. 3 Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. 5 Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto! 6 A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom; ak nie, vráti sa k vám. 7 A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu. 8 A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia. 9 A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. 10 Ale keď prídete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice a povedzte: 11 Striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. 12 Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu.
13 Beda ti, Chorazim, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na popole a kajali sa. 14 Veru, ľahšie bude na súde Týru a Sidonu ako vám. 15 A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia.
16 Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.


Vyslaní do sveta! Pán Ježiš po tom, čo Svojim učeníkom hovoril o nasledovaní, vysiela ich ako baránkov medzi vlkov. On pozná tento svet, vie čo ich v ňom čaká. Veľmi sa nelíšil od toho nášho, ktorý dnes žijeme. Ak by učeníci mali všetko pri sebe, tak ľudia by za nimi išli z vypočítavosti. A ak nič nemajú pri sebe, tak k nim budú aj pristupovať. Tak vzniká vzťah prijatia a služby lásky, a preto je v tomto vzťahu úplne prirodzené, že sa cirkev stará o tých, ktorí im zvestujú Krista a učia Jeho láske. Ak ide niekomu v cirkvi o hmotné veci, o moc, tak to nikdy nedopadne dobre. Aj dnes kresťania reprezentujú pokorného, nikomu sa nevnucujúceho Kráľa, ktorý dobýva ľudské srdcia láskou a mení svet Svojou obeťou. Nasledovník sa nemá hanbiť pred svetom za to, že nič nemá. Má Krista, to je tá najlepšia výbava na cestu. Naozaj, žatvy je stále mnoho okolo nás. Na to pamätajme ako cirkev, aj ako jednotlivci! Nezabúdajme vo svojich životoch, že sme vyslancami mocného Pána!
Autor: Tibor Molnár
Pieseň: ES 264


On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. Žalm 103,14

Ježiš hovorí: Pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Ján 14,19


1.Korintským 3,(1-3)4-8 :: MODLÍME SA ZA: Diakovce (Dn)