Zamyslenie na deň 16.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Deň pokánia a modlitieb
Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Príslovia 14,34


2.PETRA 2,1-11

1  Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.   2  A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy.   3  Z chamtivosti sa budú usilovať vykorisťovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už oddávna pripravuje a ich zatratenie nespí.  4  Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu.   5  A neodpustil ani starému svetu, ale Nóacha, zvestovateľa spravodlivosti, ochránil ako ôsmeho, keď dopustil potopu na bezbožný svet.   6  Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti;   7  ale vytrhol spravodlivého Lóta, utrápeného výstredným počínaním nemravníkov,   8  lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul.   9  Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať,   10  najmä však tých, čo vedení nečistými žiadosťami idú za telom a neuznávajú nikoho nad sebou; samoľúbi bezočivci, ktorí sa neboja rúhať mocnostiam,   11  hoci anjeli, v sile a moci väčší, nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom.


Bezuzdný život bezbožníkov. Apoštol Peter kresťanov s láskou napomína, aby dávali pozor na svoj život, aby ich nikto nezviedol z cesty pravdy, z cesty života. Dáva príklady z dejín ľudstva, ako Pán Boh chráni tých, čo horlia za pravdu a spravodlivosť. Jeden dôvod je vo falošných učiteľoch – predkladajú naoko lákavé a navonok neškodné učenie, ale za tým skrývajú svoju falošnosť, lakomstvo. V skutočnosti zapierajú Vykupiteľa z hriechov, Pána Ježiša Krista. Keď zápasila evanjelická cirkev v sovietskom Rusku po roku 1917 o prežitie, nestála proti falošnosti: časopis, v sovietskom ateistickom duchu písaný, sa volal riadne otvorene: Bezbožník. Spoločenské a politické dianie šlo otvorene proti cirkvi, kostoly použili ako garáže na traktory pre kolchoz, aj na iné účely. Vďaka Bohu, že doba útlaku cirkvi, doba ateistického socializmu v Rusku aj u nás sa skončila. – – Kde sa teda berie Sodoma medzi nami v súčasnosti, keď bola voľakedy dávno zničená? Keď môj veriaci brat Lalik videl jeden televízny program, povedal mi: „Prečo tu kresťanské cirkvi dovolia takéto veci ešte aj zverejňovať? Veď pre také hriešne veci Pán Boh zničil Sodomu!“
Autor: Viola Fronková
Pieseň: ES 260


Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba. Žalm 5,12

Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. 1.Petra 1,8


LUKÁŠ 13,(1-5)6-9 :: (KÁZEŇ) RÍMSKYM 2,1-11 :: MODLÍME SA ZA: ROZLOŽNÁ (GE)