Zamyslenie na deň 15.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 10,22-32

22 Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. 23 Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. 24 Čoho sa obáva bezbožný, to ho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. 25 Len čo sa preženie víchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. 26 Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. 27 Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. 28 Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. 29 Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. 32 Pery spravodlivého poznajú, čo je bohumilé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.


Lenivosť. Pri čítaní 26. verša som si spomenul na situáciu spred niekoľkých rokov. Záchranná služba už tretíkrát prechádzala okolo kostola, kde som brigádoval a nemohla nájsť ulicu a číslo domu, z ktorého volali o pomoc. Nasadol som k nim a ukázal ulicu, ktorú hľadali. Pre lenivosť – nepoznanie ulíc – bol ohrozený ľudský život. Bol to obraz toho, akým trápením je lenivý alebo nedbanlivý človek pre svojho zamestnávateľa. Dnes, položiac si ruku na srdce, sa musíme pýtať, či nie sme podobne leniví v službe pre nášho Pána. Veď aj tu ide o život, dokonca o večnosť! A nám často stačí vydeliť si časť svojho času na niečo, čo označujeme náboženská povinnosť, vytesniť Boha do náboženských priestorov a najradšej len jednu hodinu do týždňa. Modlime sa dnes, aby sme rozpoznali, do akej konkrétnej služby pre Pána sme povolaní, aby aj nám nemuseli znieť slová: „Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal“ (Mt 25,26). Nebuďme sluhami, ktorí zo strachu, že zlyhajú, radšej neurobia nič! Pán Boh s nami počíta.
Modlitba: Duchu Svätý, Duchu Pravdy, ukáž nám pravdu o našom povolaní od Boha. Rozlej v našich srdciach lásku k tým, za ktorými nás posielaš. Nenechaj nás v lenivosti, alebo vo veciach, ktoré nesúvisia s naším poslaním. Nech sme užitoční sluhovia. Amen.
Pieseň: ES 540
Autor: Miroslav Trúsik


Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. Žalm 51,15

Spasiteľ Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4


Skutky apoštolov 18,1-11 :: Modlíme sa za: Poprad – Veľká (Ta)