Zamyslenie na deň 15.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 14,27-31

27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, tešili by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. 29 Už teraz som vám povedal, skôr, ako by sa to stalo, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho, 31 ale aby svet poznal, že milujem Otca a činím tak, ako mi Otec prikázal: vstaňte, poďme odtiaľto!


Všetko má svoj zmysel. Ako často ste už počuli od človeka, ktorý veľmi trpí, či dokonca umiera, že to má svoj zmysel? Koľko ľudí životom strápených a z časnosti sa pomaly vytrácajúcich dokáže vo vypätej situácii žehnať svojim domácim i celému svetu? Pán Ježiš zažíval mnohé trápenia (na púšti, odmietnutý bol vlastnými, nepochopenie a pod.), vedel o mukách, ktoré Ho čakajú po vstupe do Jeruzalema, a aj tak nám zvestoval pokoj. Jeho pokoj je s nami vo všetkých našich životných okamihoch, vrátane súžení. Preto sa nám nermúti srdce a nestrachuje (v.27b). Alebo áno? Ako dokážete prijať Ježišove slová, keď príde do rodiny smrť? Učeníci sa veľmi rmútili nad slovami o Ježišovom odchode. Smútok je neoddeliteľnou súčasťou nášho lúčenia sa s blízkymi. Pán Ježiš nám hovorí o novej nádeji, ktorú máme ako veriaci v Neho. O nádeji, že „knieža sveta“ (v.30) už nepanuje nad nami, ale víťaziaci Kristus nás prevedie do večnosti cez moc zla. Veď nebeský Otec je väčší a bdie nad všetkým. Ani v hodine smrti netrpíme viac, ako dokážeme uniesť. V utrpení a smrti dostávame omnoho viac, než si myslíme. Dôverujme Pánovi, aby sme raz v pokoji „vstali a išli odtiaľto“ do nebeského kráľovstva.
Autor: Martin Zaťko
Pieseň: ES 127


Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce. Žalm 19,9

Ježiš hovorí: Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania Svojho Otca a zostávam v Jeho láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná. Ján 15,10-11


2.Korintským 4,11-18 :: Modlíme sa za: Trebišov (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby