Zamyslenie na deň 15.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 37,15-28

15 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 16 Ale ty, človeče, vezmi si kus dreva a napíš naň: Júdovi a Izraelcom s ním spojeným. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň: Drevo Efrajimovo Jozefovi a s ním spojenému celému domu Izraela. 17 Spoj ich jedno s druhým do jedného dreva a budú jedno v tvojej ruke. 18 A keď sa ti prihovoria synovia tvojho ľudu: Vysvetlíš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba? 19 povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Efrajima, i s ním spojené kmene Izraela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jedno drevo a budú jedno v mojej ruke. 20 Drevá, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred ich očami. 21 Povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja poberiem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli, zhromaždím ich odvšadiaľ a privediem na vlastnú pôdu. 22 Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom všetkých; nebudú už dvoma národmi, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá. 23 Nikdy sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami ani svojimi ohavnosťami ani nijakými priestupkami a ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 24 Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých; budú chodiť podľa mojich nariadení, zachovávať moje ustanovenia a plniť ich. 25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia; naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov; môj služobník Dávid bude naveky ich kniežaťom. 26 Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu. 27 Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 28 Potom národy poznajú, že ja som Hospodin, ktorý posväcuje Izrael; moja svätyňa bude uprostred nich naveky.


Tento rok priletel na náš dvor roj včiel. Zažili sme mierny šok. Zhruba 20 000 včiel sa usadilo na našej tuji. Nedalo sa nám ani odísť von z domu na ulicu, ani z ulice do dvora. Báli sme sa, aby včely nepopichali naše deti. Bolo to zaujímavé a vzrušujúce. Včely lietali okolo tuje, postupne sa ukľudňovali a sadali do čoraz väčšieho strapca asi dva metre od zeme. Uprostred bola kráľovná… Asi o hodinu si pre roj prišiel včelár. Doniesol prenosný úľ a včely doň striasol. Hľadal kráľovnú. Keď ju našiel, snažil sa ju dostať do úľa, lebo vedel, že ostatné včely tam priletia za ňou. – – V súvislosti s týmto Božím zázrakom v prírode sa mi vynára otázka o rozdelení a zjednotení. Aká dôležitá je jednota a čo ju vytvára! Ježiš Kristus sa za ňu modlil v jednej z najťažších chvíľ Svojho života – v Getsemanskej záhrade. Mohol sa modliť za misiu, chorých, či prenasledovaných. Ale On sa modlil, aby sme boli jedno s Ním a aby sme prežívali jednotu v spoločenstve. On je Kráľ. Kráľ pokoja a zjednotenia. – – Na našom dvore to nakoniec dopadlo dobre. Včelár o hodinu zobral svoj nový roj do nového domova. Včely boli spokojné pri svojej kráľovnej. Tie, ktoré presun nestihli, po čase zahynuli. – – Spoznajme teda aj my, koho máme v živote nasledovať, aby sme neumreli, veď je nám ponúknutý nový domov s Kráľom.
Autor: Peter Mozola
Pieseň: ES 567


Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinovi, nášmu Bohu. 1.Kráľov 8,61

Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch. 1.Korintským 6,17


Židom 13,1-9b :: MODLÍME SA ZA: Tornaľa (Ri)