Zamyslenie na deň 14.3.2024

Marek 13,1-13

1 Keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby!“ 2 Ježiš odpovedal: „Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zničené.“ 3 Keď potom sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 „Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť?“ 5 Nato im Ježiš začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 6 Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: ‚Ja som!‘ A mnohých zvedú. 7 Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa! To sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap. 9 Vy si však dajte pozor. Budú vás vydávať súdom a synagógam, budú vás biť a pre mňa budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. 10 Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 11 Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.


Lož má krátke nohy. Aspoň takto sa to hovorí. V dnešnej dobe máme mnoho slov, ktoré vyjadrujú rôzne spôsoby klamstva: Hoax, omyl, milosrdná lož, nevedomosť, zamlčanie pravdy či jednoducho aj klamstvo. Človek je totiž nerád konfrontovaný so skutočnosťou pravdy. Lebo pravda nás núti rozmýšľať o nás samých vo svete či o budúcnosti. Zároveň pravda aj oslobodzuje. Ale svet nechce, aby sme boli slobodní. Chce nás udržať v nevedomí o tom, že raz sa všetko skončí a my sa budeme musieť pozrieť PRAVDE do očí. Tvárou v tvár pravde života – či som žil s Bohom, či bez Boha. Veľkým klamstvom, ktorým diabol manipuluje s človekom, je, že človek a svet okolo neho je „večný“. Večný v kameňoch stavieb, ktoré sme celý život budovali vlastným úsilím a námahou. Nehovorím len o budovách, ale aj pamiatkach v srdciach živých na veky vekov, ako znie často na pohreboch. A keď začneme spochybňovať túto „pravdu sveta“, prichádzajú problémy. Ľudia sa začnú báť a s tým súvisí snaha o umlčanie. A tak povstávajú falošní mesiáši. Pán Ježiš nám však hovorí, že sa nemáme báť tieto ich klamstvá (hoaxy, omyly, nevedomosť, či len zamlčanie pravdy) odhaľovať a bojovať proti nim. Nebude to ľahké, ale ak bojujeme s Kristom po boku, nemôžeme prehrať. Nech nás pravda evanjelia sprevádza na ceste života.

Modlitba: Bože, ďakujem, že si pravdou. Odpusť, že niekedy naletím lži a ešte ju aj šírim. Prenikaj ma Duchom Pravdy a veď ma Ním. Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Janka Bosáková


Iste sa Hospodin nad tebou zľutuje, keď budeš k Nemu volať; keď ťa bude počuť, odpovie ti. Izaiáš 30,19

Ježiš povedal kananejskej žene: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš!“ Matúš 15,28


2.Korinťanom 4,11-18 • Modlíme sa za: Kráľovce – Krnišov (HoS)