Zamyslenie na deň 14.2.2024

Začiatok pôstneho obdobia

Títovi 3,8-15

8 Spoľahlivé je toto slovo a chcem, aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. 9 Vyhýbaj sa však hlúpym sporom, rodokmeňom, svárom a hádkam o Zákone; sú totiž neužitočné a márne. 10 Bludárovi sa po jednom — dvoch napomenutiach vyhýbaj, 11 veď vieš, že taký človek je na bludnej ceste; hreší a sám sa odsudzuje. 12 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, usiluj sa prísť ku mne do Nikopolisu, lebo som sa rozhodol, že tam prezimujem. 13 Zénasa, znalca Zákona, a Apolla starostlivo vychystaj na cestu, aby im nič nechýbalo. 14 Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch tam, kde je naliehavá potreba, aby nezostali bez ovocia. 15 Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými.


Brat farár Janko mi pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi na fare v Kalinove povedal: „Keď sa vyskytnú nevyhnutné potreby v živote niekoho iného, vrátiš mi to.“ A s manželkou Aničkou ma vystrojili starostlivo na cestu. A neboli jediní v mojom živote. A asi to je spôsob, ako naučíš druhého človeka dobre činiť, keď sa vyskytnú nevyhnutné potreby, aby nezostal vo svojom živote bez ovocia. Možno si sa aj ty ocitol v obidvoch pozíciách. Si ten, čo uveril Bohu a snažíš sa konať veci, ktoré sú dobré a užitočné pre druhých, dávaš, povzbudzuješ, modlíš sa, keď sa niekto druhý chystá na cestu. Pomáhaš akokoľvek. Si voči nemu starostlivý a myslíš aj na chvíľu, keď by mohol mať problémy na svojej ceste. Dáš mu okrem dobrej rady, požehnania a bagety aj peniaze alebo kontakt, keby sa vyskytla nevyhnutná potreba. A robíš to preto, pretože to predtým urobil niekto pre teba. Vieš, že je to najlepší spôsob, ako niekoho naučiť pestovať „to“ ovocie a podeliť sa s ním. Z vlastnej skúsenosti to vedel aj Pavel. Ten to odovzdal Títovi. Mne to povedal brat farár a tebe vravím ja: Urob to, keď Boh dá možnosť aj tebe.

Modlitba: Ďakujem Pane, za…, že si mi pomohol, keď som bol v núdzi. Viem, že si ho (ju) poslal Ty. Ďakujeme Ti za ovocie jeho (jej) viery a za možnosť, že aj ja môžem byť tým, ktorý toto ovocie podá ďalej. Amen.
Pieseň: ES 636
Autor: Ilona Bázliková


Ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary? Keďže všetko od Teba pochádza, dali sme Ti vlastne z Tvojho. 1.kroník 29,14

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Matúš 10,8


Matúš 6,16-21 • Modlíme sa za: Iliašovce (TaS)