Zamyslenie na deň 13.2.2024

Títovi 3,1-7

1 Pripomínaj im, aby sa podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo, 2 aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. 3 Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostivostí a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, odporní, nenávideli sme jedni druhých. 4 Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, 5 zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 6 ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7 aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života.


Tak svieť vaše svetlo. Jeden môj priateľ mi rozprával svoju skúsenosť z práce: Sedel v kancelárii a robil si svoju robotu. Otvorili sa dvere, kolega sa postavil do dverí, pozrel dnu, minútku tam postál a odišiel. Keď sa to opakovalo už asi štvrtýkrát, tak sa ho môj priateľ opýtal: „Čo to robíš?“ Jeho odpoveď ho zaskočila: „U nás v kancelárii je strašné zlá atmosféra, máme tam také ‚peklo‘, a tak sa chodím pozrieť na teba, aby som načerpal trošku pohody a upokojil sa.“ Nový život, ktorý mám v Kristovi, je zmena, ktorá má reálny a praktický prejav. Nejdem riešiť zoznam toho, čo nemáme robiť, ale sústreďme sa na to, že sme obnovení Duchom Svätým a pripravení „na každé dobré dielo.“ Naši priatelia nepotrebujú počuť nové teórie a filozofovanie o kresťanstve. Potrebujú vidieť „kristovca“, ktorý v tomto svete žije z Božej moci a prakticky koná skutky Božej lásky a milosti.

Modlitba: Svätý Duchu, ďakujem, že v nás pestuješ Svoje ovocie. Odpusť, že Ti niekedy na to nedávam priestor. Prosím, pokračuj v tejto práci na mne, aj keď niekedy bolí. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Ján Vecan


Hospodin hovorí: „Neznesväcujte Moje sväté meno.“ 3.Mojžišova 22,32

Ježiš povedal: „Prečo Ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ a nerobíte to, čo hovorím?“ Lukáš 6,46


Lukáš 5,33-39 • Modlíme sa za: Chyžné (GeS)